The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Kad globalizacija teiktų naujų galimybių – 2008 m. Komisijos darbo programa
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-10-24

Europos Komisija šiandien priėmė 2008 m. darbo programą. Daugiausia dėmesio skiriama su globalizacijos darbotvarke susijusioms svarbioms politikos sritims, išsamiai pristatomi svarbiausi strateginiai prioritetai, kurių bus siekiama 2008 m., bei nustatomos kitos sritys, ateinančiais metais atsidursiančios Komisijos dėmesio centre.

  Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso teigė: „Šis dokumentas – mūsų politinė 2008 m. programa. Jame numatomos strateginės iniciatyvos, grindžiamos mūsų įsipareigojimu kurti pridėtinę vertę Europos piliečiams. Komisija, norėdama patvirtinti, kad Europos klausimai šiame globalizacijos amžiuje yra svarbesni nei bet kada iki šiol, sieks ne tik ratifikuoti Reformų sutartį, bet ir piliečiams palankių rezultatų: ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimo, tvarios Europos plėtros, migracijos valdymo, dėmesio piliečiams bei Europos kaip pasaulio partnerės įtvirtinimo.“

  Už institucijų ryšius ir komunikacijos strategiją atsakinga Pirmininko pavaduotoja Margot Wallström pridūrė: „Programoje derinamos tiek Europos konkurencingumą stiprinančios, tiek vartotojų ir piliečių interesus ginančios iniciatyvos bei atspindimi visuotiniai tvarios plėtros siekiai. Į programą įtraukti ir su komunikacija susiję prioritetai – tai dar vienas žingsnis remiant Komisijos pastangas geriau informuoti apie Europą.“

  2008 m. darbo programa visapusiškai siekiama patenkinti Europos piliečių lūkesčius dėl ateities. Čia aptariami aktualiausi šiandienos klausimai: ekonomikos augimas ir užimtumas, klimato kaita, energetikos problemos, migracija, plėtra. Į darbo programą, kuri buvo parengta po išsamių diskusijų su kitomis institucijomis, įtraukta daug klausimų, aptartų Lisabonoje vykusio neoficialaus Europos Vadovų Tarybos susitikimo diskusijose apie globalizaciją. 

  Darbo programoje ne tik numatomos naujos iniciatyvos, bet ir nustatoma, kaip bus įgyvendinamos dabartinės iniciatyvos ir kaip Komisija laikysis savo įsipareigojimų įgyvendinti sutartas politines priemones ir jas kontroliuoti. Siekiant geriau atsižvelgti į Komisijos veiksmų daugiametiškumą, ši darbo programa papildoma nauju skyriumi, kuriame nurodomos sritys, dėl kurių Komisija konsultuosis ir vertins poveikį 2008 m., ir galės ateityje imtis naujų iniciatyvų.

  Rengiami pasiūlymai atspindi daug Komisijos remiamų uždavinių: jais siekiama spręsti kelioms sritims aktualius klausimus, raginama užmegzti partnerystę su valstybėmis narėmis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis bei siekiama spręsti ilgalaikes problemas, su kuriomis Europa susidurs ateinančiais dešimtmečiais. Ypač daug dėmesio skiriama geresniam reglamentavimui – pateikiamas išsamus supaprastinimo priemonių, kurios bus taikomos kitais metais, sąrašas. Programoje taip pat pabrėžiama komunikacijos svarba ir nustatomos 2008 m. prioritetinės institucijų komunikacijos sritys.  

  2008 m. darbo programa pateikiama internete adresu

  http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.