The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Rudens ekonomikos prognozėje 2007–2009 metams numatytas nuosaikesnis augimas
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-11-09

Pagal Komisijos rudens ekonomikos prognozę 2008 ir 2009 m. Europos Sąjungos ekonomikos augimas turėtų sumažėti iki 2,4 %, palyginti su 2,9 % 2007 m., (2008 m. euro zonoje jis sumažės nuo 2,6 % iki 2,2 %, o 2009 m. – iki 2,1 %). Tokią prognozę lėmė finansų rinkų krizės, dėl kurios sugriežtintos finansavimo sąlygos ir padidėjo neapibrėžtumas, padariniai. Tačiau dėl vis dar palankių tarptautinių sąlygų ir tvirtų ekonomikos pagrindų 2008 m. abiejose zonose planuojamas augimas sumažintas tik 0,3 procentinio punkto, palyginti su pavasario prognoze.Prognozuojama, kad kartu su palyginti stabiliai augančiu užimtumu pakankamai didės privatus vartojimas, kuris labiausiai skatino ekonomikos augimą šių metų pradžioje.Planuojama, kad 2007–2009 m. visoje ES bus sukurta 8 mln. naujų darbo vietų. Jos papildys 3,5 mln. darbo vietų, kurios jau sukurtos 2006 m. Tai padės 2009 m. nedarbo lygį Europos Sąjungoje sumažinti iki 6,6 %. Iš dalies dėl tokių pakankamai gerų ekonominės veiklos rodiklių prognozuojama, kad 2007 m. ES ir euro zonoje biudžeto deficitas bus mažiausias per daugelį metų: Europos Sąjungoje – apie 1,1 % BVP, o euro zonoje – apie 0,8 % BVP. Šiais metais struktūrinis deficitas taip pat turėtų sumažėti (nors ir nedaug), tačiau bus sustabdytas fiskalinis konsolidavimas. Kadangi išaugo pagrindinių produktų kainos, per kitus ketvirčius infliacija turėtų augti, tačiau 2008 m. viduryje euro zonoje turėtų vėl sumažėti iki maždaug 2 %.

  „Akivaizdu, kad šią vasarą finansų rinkas sukrėtusi krizė, sulėtėjęs JAV ekonomikos augimas ir nuolat augančios naftos kainos pablogino padėtį. Todėl ekonomikos augimas tampa nuosaikesnis, ir, žinoma, yra didesnis pavojus, kad jis ims mažėti. Tačiau dėl stabilaus pasaulio ekonomikos augimo ir tvirtų ekonomikos pagrindų neigiamas poveikis turėtų būti nedidelis. Kainų infliacija turėtų išlikti nuosaiki, tačiau yra pavojus, kad ji augs,“ – kalbėjo už ekonomikos ir pinigų reikalus atsakingas ES Komisijos narys Joaquínas Almunia.

  Nepaisant lėtesnio JAV ekonomikos augimo prognozuojamas stabilus augimas

  Šiandien paskelbtoje Komisijos ekonomikos prognozėje numatoma, kad prognozės laikotarpiu ekonomikos augimas bus nuosaikesnis: 2008 ir 2009 m. ES jis turėtų sumažėti iki 2,4 %, palyginti su 2,9 % 2007 m. (euro zonoje jis turėtų sumažėti nuo 2,6 % 2007 m. iki 2,2 % 2008 m., o 2009 m. – iki 2,1 %). Abiejose zonose prognozuojamas augimas 2008 m. yra 0,3 procentinio punkto mažesnis nei prieš šešis mėnesius.

  Prognozuojamą ekonomikos augimo sulėtėjimą, palyginti su stabiliu augimu pirmą 2007 m. pusmetį, iš dalies galima paaiškinti finansų rinkų krizės poveikiu, nors geriausi ciklo rodikliai jau tikriausiai pasiekti iki šios vasaros krizės.


  Remiantis pagrindine Komisijos prognoze, finansų krizė pamažu rims. Tačiau akivaizdu, kad ji nuslopino investuotojų norą rizikuoti, o finansavimo sąlygos tapo sunkesnės. Iki šiol buvo investuojama aktyviai, tačiau šiame ciklo etape investavimas turėtų sulėtėti, visų pirma, dėl smarkiai sumažėjusių investicijų kai kurių valstybių narių statybų sektoriuje. Dėl palankių užimtumo prognozių privatus vartojimas auga ir tampa pagrindine augimo varomąja jėga. Tokia tendencija išliks, jei vartotojai nepraras pasitikėjimo.

  Tarptautiniu lygmeniu ES augimą ir toliau palaiko palanki pasaulio, ypač besivystančios ekonomikos šalių, ekonomikos prognozė, kuri gerokai kompensuoja JAV ekonomikos augimo lėtėjimą. Todėl Komisija mano, kad per dvejus prognozės metus ES ekonomikos augimo tempas turėtų būti artimas potencialiam tempui. Tačiau prognozuojama, kad dėl padidėjusių pagrindinių produktų kainų infliacija per kitus ketvirčius euro zonoje išaugs iki 2,4 %, bet kitą vasarą sumažės iki maždaug 2 %.

  Nedarbo lygis tebemažėja, o fiskalinis konsolidavimas stabdomas

  Prognozuojama, kad dėl dinamiško užimtumo augimo (1,5 %) ir ES, ir euro zonoje šiais metais Europos Sąjungoje turėtų būti sukurta 3,6 mln. naujų darbo vietų (2,3 mln. – euro zonoje).Tokia teigiama tendencija būdinga daugeliui sektorių, darbo santykių rūšių ir valstybių narių.Ekonominiam ciklui pasiekus vėlesnį etapą, 2008–2009 m. ir ES, ir euro zonoje užimtumo augimas turėtų sumažėti iki vidutiniškai 1 %. Tačiau 2008–2009 m. vis tiek turėtų būti sukurta 4,5 mln. darbo vietų (3,2 mln. darbo vietų – euro zonoje). Taigi iki 2009 m. bendras užimtumo lygis padidės iki daugiau kaip 66 %. Prognozuojama, kad iki 2009 m. ES nedarbo lygis pasieks 6,6 %, o euro zonoje – 7,1 %. Toks žemas rodiklis bus užregistruotas pirmą kartą per 15 metų.

  Vis labiau juntamas darbo jėgos trūkumas, todėl planuojama, kad prognozės laikotarpiu darbo užmokestis didės šiek tiek sparčiau. Ypač jis turėtų padidėti 2008 m., nes situacijai poveikį darys vienkartinės priemonės ir tai, kad ankstesniais metais darbo užmokestis nedidėjo. Tačiau stabilus darbo jėgos našumo augimas turėtų apriboti darbo jėgos vieneto kainos augimą ir padėti riboti infliaciją.

  Dėl neplanuotai gautų pajamų ir vykdomo konsolidavimo valstybių narių biudžeto deficitas sumažės nuo 1,6 % BVP 2006 m. iki 1,1 % BVP 2007 m. (nuo 1,5 % iki 0,8 % euro zonoje). Tačiau prognozuojama, kad 2008 m. kai kuriose šalyse padėtis blogės, nes lėtės ekonominė veikla, o kai kuriose šalyse nenumatytos pajamos bus naudojamos papildomoms išlaidoms finansuoti. 2008 m. Europos Sąjungoje bendrasis deficitas turėtų padidėti iki 1,2 % BVP, o euro zonoje – iki 0,9 % BVP. Jeigu politika nesikeis, 2009 m. jis turėtų stabilizuotis. Struktūriniu požiūriu fiskalinis konsolidavimas taip pat turėtų būti sustabdytas 2008 ir 2009 m.

  Valstybių narių skola mažės ir prognozuojama, kad iki 2009 m. euro zonoje pasieks 63,4 % BVP, o ES nesieks ir 60 % jau 2007 m.

  Akivaizdžiausi pavojai

  Pagrindiniai pavojai, dėl kurių gali mažėti prognozuojamas augimas, susiję su įvykiais finansų rinkose ir galimybe, kad JAV ekonomikos augimas dar labiau lėtės arba lėtės ilgą laiką. Kai kurių finansų rinkų segmentų veikla vis dar sutrikusi. Negalima atmesti galimybės, kad tokia neaiški padėtis užsitęs – tai kur kas labiau nei tikimasi paveiktų finansavimo sąlygas, o kartu ir būsto rinkas. Kita vertus, darbo rinka galėtų vėl maloniai nustebinti – tai padidintų darbo jėgos pajamas ir vartotojų pasitikėjimą. Dėl tolesnio naftos kainų ir maisto bei pagrindinių produktų kainų augimo infliacija gali augti

  Išsamią Komisijos rudens ekonomikos prognozę galima rasti internete adresu

  http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.