The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Komisija 500 milijonų vartotojų siūlo bendrą Europos telekomunikacijų rinką
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-11-14

 

Šiandien Komisija priėmė ES telekomunikacijų taisyklių reformos pasiūlymus. Šia reforma Komisija siekia sudaryti bet kurioje ES vietoje gyvenantiems ar po ES keliaujantiems piliečiams galimybes naudotis geresnėmis ir pigesnėmis ryšių paslaugomis – tiek judriojo telefono ryšio, tiek sparčiojo plačiajuosčio interneto ryšio, tiek kabelinės televizijos. Todėl Komisija siūlo suteikti vartotojams daugiau teisių, padidinus telekomunikacijų operatorių konkurenciją sudaryti vartotojams didesnio pasirinkimo sąlygas, skatinti investicijas į naujas ryšių infrastruktūras, ypač atlaisvinus radijo dažnių spektro dalį ir ją panaudojus belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms, didinti ryšių tinklų patikimumą ir saugumą, kad būtų užkirstas kelias virusams ir kitokio pobūdžio kibernetinėms atakoms. Nauja Europos telekomunikacijų rinkos reguliavimo institucija padės Komisijai ir nacionalinėms telekomunikacinės veiklos reguliavimo institucijoms užtikrinti, kad rinkos taisyklės būtų taikomos, o vartotojų veikla reguliuojama visose 27 ES valstybėse narėse nuosekliai, nepriklausomai ir be protekcionizmo. Kad šie Komisijos pasiūlymai įsigaliotų, juos turės patvirtinti Europos Parlamentas ir ES Ministrų Taryba.

   

  Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barrosas teigė: „Nuo šiandien bendra Europos telekomunikacijų operatoriams ir vartotojams rinka be sienų jau nėra tik svajonėTelekomunikacijos – tai sritis, kur bendroji rinka gali suteikti naudos – didesnį pasirinkimą ir mažesnes kainas – kiekvienam piliečiui, judriojo telefono ryšio ir plačiajuosčio interneto naudotojui. Bendroje 500 milijonų vartotojų rinkoje naujų galimybių atsivers ir telekomunikacijų operatoriams, jeigu Europoje bus užtikrinta veiksminga konkurencija ir nuoseklios veiklos taisyklės. Todėl bendrą rinką kurti mes pradedame šiandien. Europoje taikomas bendro reguliavimo metodas ypač naudingas telekomunikacijų srityje. Juk radijo bangoms sienų nėra, o interneto telefonija nepriklauso nė vienai šaliai.

  ES Komisijos narė Viviana Reding, atsakinga už ES telekomunikacijas, sakė: „Šiandien telekomunikacijų reformos pasiūlymuose pagrindinis dėmesys skiriamas Europos piliečiams. Telekomunikacijų rinkas atvėrus naujiems dalyviams ir palaipsniui užtikrinus didesnę konkurenciją, Europoje padaryta didelė pažanga. Tačiau dominuojantys telekomunikacijų operatoriai, kurių interesus dažnai dar gina valstybinės valdžios institucijos, ligšiol kontroliuoja svarbiausius rinkos segmentus, ypač plačiajuosčio ryšio rinkoje. Tai riboja vartotojų pasirinkimo laisvę. 10 % ES piliečių vis dar neturi prieigos prie plačiajuosčio ryšio. Todėl reikia suteikti daugiau teisių vartotojams, padidinti konkurenciją, sukurti veiksmingą nepriklausomų telekomunikacinės veiklos reguliavimo institucijų sistemą, skirti daugiau investicijų konkuruojančioms infrastruktūroms ir suteikti daugiau erdvės naujoms belaidžio ryšio paslaugoms teikti, kad Europos skaitmeninė ekonomika vystytųsi tinkama linkme.“


  Telekomunikacijų reformos dokumentų paketu, kurį šiandien Strasbūre Komisija pateikė Europos Parlamentui, bus pakeistos 2002 m. ES telekomunikacijų taisyklės. Numatoma, kad šios taisyklės, apimančios toliau nurodytas pagrindines sritis, įsigalios iki 2009 m. pabaigos.

  •         Naujos vartotojų teisės, pavyzdžiui: teisė per 1 dieną pakeisti telekomunikacijų operatorių, teisė gauti skaidrią ir palyginamą informaciją apie kainas, galimybė užsienyje skambinti nemokamais telefono numeriais ir naudotis veiksmingesniu bendruoju Europos pagalbos iškvietimo numeriu 112.

  •         Didesnis pasirinkimas esant didesnei konkurencijai, ypač kai nacionalinėms telekomunikacinės veiklos reguliavimo institucijoms bus suteikta nauja priemonė dominuojančių telekomunikacijų operatorių funkcijoms atskirti.

  •         Didesnis naudojimosi ryšių tinklais saugumas taikant kovos su nepageidaujamais elektroninio pašto laiškais, virusais ir kitokio pobūdžio kibernetinėmis atakomis priemones.

  •         Naujas radijo dažnių spektro – visų belaidžio ryšio paslaugų teikimo pagrindo – pritaikymas, siekiant paskatinti investicijas į naujas infrastruktūras ir užtikrinti „prieigą prie plačiajuosčio ryšio kiekvienam“. ES kaimo vietovėse prieigą prie plačiajuosčio ryšio turi vidutiniškai tik 72 % gyventojų. Komisija nori panaikinti šią „skaitmeninę takoskyrą“ – pradėti geriau valdyti radijo dažnių spektrą ir šį spektrą naudoti belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti regionuose, kuriuose naują stiklo pluošto kabelių infrastruktūrą įdiegti per brangu. Perėjus nuo analoginės prie skaitmeninės televizijos atsilaisvintų didelė radijo dažnių spektro (vadinamojo „skaitmeninio dividendo“) dalis, kurią būtų galima panaudoti šiam tikslui.

  •         Geresnis telekomunikacinės veiklos reguliavimas, panaikinus valstybės reguliavimą tose rinkose, kurios atvertos ES pastangomis ir kuriose jau yra konkurencija (žr. IP/07/1678). Tai padėtų Komisijai ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms daugiau dėmesio skirti silpniausioms sritims, pavyzdžiui, plačiajuosčio ryšio rinkai.

  •         Daugiau nepriklausomos kontrolės, kad būtų užtikrintas vartotojų interesus atitinkantis reguliavimas. Telekomunikacinės veiklos reguliavimo institucijos dažnai būna pernelyg susijusios su dominuojančiu operatoriumi, kuris daugelyje šalių vis dar iš dalies priklauso valdžios institucijoms. ES telekomunikacijų reforma siekiama padidinti nacionalinių telekomunikacinės veiklos kontrolės institucijų nepriklausomybę nuo operatorių ir valdžios institucijų.

  Kad reforma būtų įgyvendinta greitai ir veiksmingai, Komisija siūlo įsteigti Europos telekomunikacijų rinkos reguliavimo instituciją, kuri padėtų užtikrinti, kad svarbios ryšių paslaugos (prieiga prie plačiajuosčio interneto ryšio, duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu, naudojimasis judriuoju telefono ryšiu lėktuvuose ir laivuose ir tarpvalstybinės verslo paslaugos) būtų nuosekliau reguliuojamos visose 27 valstybėse narėse. Įsteigus Europos telekomunikacijų rinkos reguliavimo instituciją bus veiksmingiau sujungtos dabartinės Europos reguliuotojų grupės (ERG) ir Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) atliekamos funkcijos.

  Praėjusią vasarą pradėjus taikyti ES tarptinklinio ryšio reglamentą, pašalintas vienas iš ryškiausių simptomų, atsiradęs dėl bendros Europos telekomunikacijų rinkos vartotojams nebuvimo, – sakė Komisijos narė V. Reding (žr. IP/07/1445). – Šiandieniniais reformos pasiūlymais Komisija siekia šią problemą spręsti iš esmės: dėl susiskaldžiusios Europos telekomunikacijų rinkos Europos vartotojai negali pasinaudoti tarpvalstybinės konkurencijos telekomunikacijų rinkoje privalumais. Tai reikia pakeisti.“


  Pagrindas

  2005 m. pabaigoje Komisija pradėjo konsultuotis su visuomene, siekdama nustatyti, ar reikalinga ES telekomunikacijų taisyklių, įsigaliojusių 2003 m. liepos 25 d., reforma ir kaip sukurti bendrą telekomunikacijų rinką (žr. IP/06/874). Šiandieniniai reformos pasiūlymai pagrįsti šių konsultacijų rezultatais.

  Išsamesnė informacija

  MEMO/07/458

  Medžiaga spaudai, įskaitant visus naujojo ES telekomunikacijų reformos paketo dokumentus:

  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3701

  e. ryšių svetainė:

  http://ec.europa.eu/ecomm

   

  Taip pat žiūrėkite: 

  Dažnai užduodami klausimai apie telekomunikacijų rinkos reformą msw8 - 101 KB [101 KB] (anglų kalba)

  Europos Komisijos narės Reding spaudos konferencijos skaidrės pdf - 186 KB [186 KB]

   

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.