The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Iškilmių tema – 1000 būdų skatinti lygias galimybes
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-11-19

Lisabona, Portugalija. 2007-ieji, paskelbti Europos lygių galimybių metais, šiandien baigiasi dideliu renginiu, skirtu metų laimėjimais pasidžiaugti ir ateityje  laukiantiems uždaviniams aptarti. Kampanijoje dalyvavo trisdešimt šalių, kuriose įvyko daugiau nei tūkstantis renginių. Jų metu žmonės daugiau sužinojo apie savo teises gyventi be diskriminacijos, jie padėjo užmegzti naują dialogą tarp įvairių dalyvių, siekiančių skatinti lygybę, ir išryškino įvairovės privalumus visai visuomenei. 2008 metais Europos Komisija paskelbs naują kovos su diskriminacija ne darbo vietoje iniciatyvą, o geriausios per šiuos metus iškeltos idėjos bus panaudotos naujojoje programoje PROGRESS.

  „Kūrybiškos reklamos MTV televizijoje, žiūrovams skirtos akcijos per Eurovizijos dainų konkursą Helsinkyje, apdovanojimai įvairovę puoselėjančioms bendrovėms – tai priemonės, kuriomis lygių galimybių metais milijonams žmonių Europoje skleista žinia apie lygybę ir įvairovę. – sakė už užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes atsakingas Europos Komisijos narys Vladimiras Špidla, –  Mes turime pasinaudoti šių metų sėkme ir užtikrinti, kad pasiekti rezultatai turėtų ilgalaikį poveikį. Šių metų sėkmė mus pastūmėja sutelkti pastangas, kad lygybė taptų realybe kiekvienam žmogui Europoje.“

  Metų įvykiais tapo įvairovės sunkvežimio, per 5 metus įveikusio 72 000 km ir sustojusio 99 vietose, kelionė, per kurią jame apsilankė pusė milijono žmonių; Europos lygių galimybių metų partnerystė su Eurovizijos dainų konkursu, paskleidusiu žinią apie kampaniją šimtui milijonų Europos televizijos žiūrovų; ir pirmasis istorijoje Vokietijos pirmininkavimo ES metu vykęs Aukščiausiojo lygio susitikimas lygybės klausimais. Kitas toks susitikimas įvyks 2008 metais pirmininkaujant Prancūzijai. Be to, apie 1 mln. eurų gavo 19 projektų, skirtų dvylikoje šalių išsibarsčiusios romų bendruomenės socialinei įtraukčiai.

  Maždaug pusę iš tūkstančio vietos, regionų ir nacionalinių renginių iš dalies finansavo Europos Komisija. Galima paminėti 47 įvairias kovos su diskriminacija mokymo programas, 31 studiją arbą tyrimą bei 21 konkursą mokyklose, verslo bendruomenėse ar skirtą plačiajai  visuomenei. Nacionalinės reklamos kampanijos vyko Austrijoje ir Belgijoje, o Prancūzija ir Kipras pasinaudojo galimybe skleisti žinią apie įvairovę dideliuose muzikos ir jaunimo festivaliuose.   Slovėnijoje grupė žmonių, kurie kentė diskriminaciją, – vadinamieji „Metų veidai” – lankėsi mokyklose ir pasidalino patirtimi. O Lietuvoje Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba buvo nominuota nacionalinės televizijos apdovanojimui už šių metų veiklos rezultatus.


  Kitas metų sėkmės pavyzdys – naujų partnerysčių ir dialogų užmezgimas lygybei skatinti. Pirmą kartą istorijoje valstybės narės sukūrė nacionalines kovos su visomis šešiomis (žr. toliau) diskriminacijos rūšimis, išvardytomis EB sutarties  13 straipsnyje, strategijas.  Pasekmė – valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės bei kitų veikėjų dialogas, ir dažnai – pirmasis.

  „ŠVĘSKIME 2007-uosius!“ konferencija, kuri tęsis rytoj, surengta Europos lygių galimybių metų laimėjimams pripažinti. Joje bus 1000 dalyvių iš visos Europos, įskaitant nevyriausybines organizacijas, socialinius partnerius, lygių galimybių tarnybas ir vietos, regionų bei nacionalinės valdžios atstovus. Konferencijoje kalbės Portugalijos Ministras Pirmininkas José Socrates, lygių galimybių ministrai iš Portugalijos, Italijos, Čekijos ir Jungtinės Karalystės. Čia paskutinį kartą sustos ir  įvairovės sunkvežimis, kuriame lankysis 300 vietos mokyklos mokinių. Čekijos romų hiphopo ansamblis Gipsy.cz surengs koncertą.

  Pagrindas

  Europos lygių galimybių metų tikslas – geriau informuoti žmones apie jų teises į lygias galimybes Europos Sąjungoje ir skatinti plačias diskusijas apie įvairovės privalumus. Tyrimai parodė, kad, nežiūrint pažangių ES teisės aktų, skirtų kovai su diskriminacija dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos, seksualinės orientacijos, amžiaus ir negalios, daug žmonių nežino savo teisių ir kaip jomis pasinaudoti. Anksčiau šiais metais paskelbta Eurobarometro apklausa atskleidė, kad tik vienas trečdalis apklaustų ES piliečių manė, kad jie žinotų savo teises, jeigu taptų diskriminacijos arba priekabiavimo aukomis.

  Daugiau informacijos galima rasti:

  http://equality2007.europa.eu

  Eurobarometro tyrimas apie diskriminaciją ir nelygybę Europoje

  Parsisiųsdinkite PDF formato dokumentą iš en

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.