The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Transeuropinis transporto tinklas (TEN-T). Komisijos pasiūlymai sutelkti finansavimą į pasienio projektus ir darniojo transporto rūšis
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-11-22

Europos Komisija pateikė pasiūlymų dėl TEN-T projektų finansavimo 2007–2013 m. Atrinkdama projektus Komisija pirmenybę teikė tarpvalstybiniams projektams ir ekologiško transporto rūšims, tokioms kaip vidaus vandenų kelių ir geležinkelių. Paskelbusi keturis kvietimus teikti pasiūlymus Komisija sulaukė 221 projekto pasiūlymo. Prašoma parama (per 11,5 mlrd. EUR) smarkiai viršijo numatytas Bendrijos lėšas – 5,1 mlrd. EUR.

  „Siūlomi sprendimai – tai atsakas į svarbiausius transporto ir TEN politikos iššūkius. Šie sprendimai bus labai naudingi Europos Sąjungai ir padidins Europos transporto darną“, – sakė už transportą atsakingas Komisijos vicepirmininkas Jacques Barrot.

  Projektų atrankos rezultatai aiškiai atspindi Komisijos nurodytą tikslą – kuo daugiau paramos skirti itin svarbioms tarpvalstybinėms projektų maršrutų atkarpoms. Tokią nuostatą patvirtina tai, kad darbams ir tyrimams, susijusiems su tarpvalstybinėmis projektų maršrutų atkarpomis, tenka 56 % viso finansavimo.

  Atrinkti projektai atitinka Komisijos nustatytus darnios transporto plėtros tikslus. Komisija siūlo kuo daugiau lėšų skirti vidaus vandens kelių sektoriaus projektams. Šiems projektams skiriama 11,5 % visų trisdešimčiai prioritetinių projektų numatytų išteklių, o geležinkeliui tenka 74,2 %.

  Iš didelę paramą gaunančių projektų minėtini greitųjų traukinių linija tarp Lisabonos ir Madrido (Evora–Merida), „Rail Baltica“, Triesto–Divačos jungties tarp Slovėnijos ir Italijos tyrimai, Fėmarno sąsiaurio geležinkelio / kelių jungtis, Brenerio ir Seniso kalno geležinkelio pervaža, Senos–Šeldės vidaus vandens kelio jungtis ir laivybos Dunojaus upe plėtra. Be to, Komisija atrinko pasiūlymus, susijusius su Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS), pažangiosiomis transporto sistemomis (ITS) ir oro eismo valdymu (ATM).

  Komisija įgyvendina ne tik daugiametę programą – atrinkta keletas projektų ir metinei 2007 m. TEN-T programai. Daugiametę programą papildanti metinė programa įgyvendinama kasmet – taip užtikrinamas didesnis lankstumas, būtinas sprendžiant naujus uždavinius. Metinei programai iš viso prašoma 945 mln. EUR paramos – tai smarkiai viršija numatytą Bendrijos finansavimo sumą (112 mln. EUR).

  Siūlomi projektai siunčiami valstybėms narėms ir Europos Parlamentui. Kai jiems pritars TEN finansavimo komitetas, Europos Parlamentas pasinaudos savo teise tikrinti. Tikimasi, kad galutinius sprendimus dėl projektų finansavimo Komisija priims kitų metų pradžioje.

  Visas bendrai finansuoti siūlomų projektų sąrašas pateikiamas MEMO/07/491

  Daugiau informacijos apie transeuropinius transporto tinklus galima rasti

  http://ec.europa.eu/ten/transport/index_en.htm

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.