The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Klimato kaita. Prognozės rodo, kad nors Europos Sąjunga eina teisingu keliu, Kioto tikslams pasiekti reikia daugiau pastangų
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-11-27

ES artėja prie Kioto protokolu nustatytų išmetamųjų šiltnamio dujų sumažinimo tikslų, tačiau sėkmei užtikrinti reikėtų greitai priimti ir įgyvendinti papildomų iniciatyvų. Tokia išvada padaryta Komisijos metinėje Kioto tikslų įgyvendinimo pažangos ataskaitoje. Naujosios valstybių narių prognozės rodo, kad jau taikomos priemonės, drauge su iš trečiųjų šalių perkamais taršos kreditais ir miško ūkio veikla, skirta anglies dvideginiui iš atmosferos sugerti, padės iki 2010 m. sumažinti ES 15 išmetamųjų dujų kiekį 7,4 %, palyginti su  pasirinktų bazinių metų (dažniausiai 1990 m.) lygiu ir iki 2012 m. beveik pasiekti 8 % tikslą. Sparčiai ir nuodugniai įgyvendinus šiuo metu ES ir nacionaliniu lygmeniu svarstomas papildomas strategijas ir priemones, būtų galima pasiekti tikslą ir šiltnamio dujų kiekį sumažinti net 11,4 %.    

  „Naujausios prognozės rodo, kad Kioto tikslas bus pasiektas, kai tik valstybės narės priims ir įgyvendins šiuo metu svarstomas papildomas priemones. Todėl aš jas skatinu tai padaryti kuo greičiau, – teigė už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Stavros Dimas. – Savo sprendimais dėl nacionalinių taršos leidimų paskirstymo pagal 2008–2012 m. ES taršos leidimų prekybos sistemą Komisija jau nemažai prisidėjo įgyvendinant Kioto tikslus. Šie sprendimai yra ir tvirtas pagrindas dar aukštesniems taršos mažinimo tikslams 2020 metams – pasiūlymų, kaip juos pasiekti, pateiksime kitų metų pradžioje.“

  Kioto įsipareigojimai

  Pagal Kioto protokolą ES 15 valstybės narės įsipareigojo 2008–2012 m. bendrai sumažinti išmetamųjų šiltnamio dujų 8 %, palyginti su bazinių matų lygiu. Bendras ES 25 arba ES 27 taršos sumažinimo tikslas nenustatytas. Dauguma ES 12 valstybių narių yra individualiai įsipareigojusios per tą patį laikotarpį sumažinti išmetamųjų teršalų 6 % arba 8 %, palyginti su bazinių metų lygiu. Kiprui ir Maltai toks tikslas nenustatytas.

  Išmetamųjų šiltnamio dujų kiekiai praeityje ir 2010 m. prognozės

  Kaip paskelbta birželio mėn. (žr. IP/07/835), ES 15 išmetamųjų šiltnamio dujų kiekis 2005 m. (tai paskutiniai metai, kurių išsamūs duomenys žinomi) buvo 2 % mažesnis nei baziniais metais. Tai neatitinka ekonominio augimo, kuris per tą patį laikotarpį padidėjo 35 %. 2005 m. ES 25 išmetamųjų teršalų kiekis buvo 11 % mažesnis nei baziniais metais.

  Naujausios valstybių narių prognozės rodo, kad dabartinės jau įgyvendintos strategijos ir priemonės padės iki 2010 m., t. y. 2008–2012 m. laikotarpio vidurio, sumažinti ES 15 išmetamųjų teršalų kiekį 4 %. palyginti su bazinių metų lygiu.


  Dešimties ES 15 valstybių narių planas pirkti kreditus pagal trečiosiose šalyse remiantis Kioto rinkos priemonėmis įgyvendinamus išmetamųjų teršalų mažinimo projektus padės teršalų kiekį sumažinti dar 2,5 %, taigi iš viso 6,5 %.

  Įgyvendinus planuojamą apželdinimo mišku ir miškų atsodinimo veiklą, kuri padeda sukurti biologinius absorbentus, sugeriančius anglies dvideginį iš atmosferos, šiltnamio dujų sumažėtų dar 0,9 %, iš viso 7,4 %, t. y. iki Kioto tikslo liktų tik 0,6 %. Tikslą bus galima nesunkiai pasiekti, jei tik nedelsiant bus parengtos ir nuosekliai įgyvendintos šiuo metu svarstomos papildomos strategijos ir priemonės. Tuomet šiltnamio dujų kiekis sumažėtų 11,4 %.

  ES lygiu svarstomas papildomas strategijas ir priemones, kurios padėtų įgyvendinti Kioto tikslus, sudaro Komisijos pasiūlymas taršos leidimų prekybos sistemą nuo 2011 m. taikyti ir aviacijai, taip pat siūlomas reikalavimas 2011–2020 m. 10 % sumažinti dėl transporto degalų susidarančių išmetamųjų šiltnamio dujų kiekį. Abiems pasiūlymams šiuo metu taikoma bendro sprendimo procedūra Taryboje ir Europos Parlamente. 

  Įgyvendinus Komisijos sprendimą apriboti daugelį antrajam taršos leidimų prekybos laikotarpiui numatytų nacionalinių paskirstymo planų, bus daug lengviau pasiekti ES 15 užsibrėžtą 8 % tikslą. Šie sprendimai padės sumažinti ES 15 išmetamųjų šiltinio dujų kiekį 3,4 %, o ES 25 – 2,6 % (Bulgarijos ir Rumunijos taršos duomenų po šių valstybių įstojimo dar nespėta atskirai patikrinti).  Kai kurių valstybių narių prognozėse jau atsižvelgta į šiuos numatomus taršos mažėjimo skaičius.

  Pažangos ataskaitoje pažymėta, kad visos ES 25 valstybės narės galėtų pasiekti joms nustatytus Kioto tikslus. Tos, kurios atsilieka, jau parengė arba šiuo metu rengia papildomas priemones. Tačiau, kad veiksmingai ir laiku padėtų sumažinti išmetamųjų šiltnamio dujų, šios priemonės turi būti įdiegtos ir įgyvendintos nedelsiant.

  2020 m. taršos mažinimo tikslai

  Pastarąjį kovą vykusiame Europos Vadovų Tarybos pavasario susitikime ES valstybių vadovai ir vyriausybės pažadėjo, kad iki 2020 m. ES sumažins išmetamųjų šiltnamio dujų kiekį maždaug 30 %, palyginti su 1990 m. lygiu, su sąlyga, kad ir kitos išsivysčiusios šalys sutiktų prisiimti panašius įsipareigojimus. ES vadovai įsipareigojo, kad ES bet kuriuo atveju per tą laikotarpį sumažins savo išmetamųjų šiltnamio dujų kiekį bent 20 %, ir pastarąjį sausį Komisijos pateiktą klimato ir energijos priemonių paketą patvirtino kaip pagrindą šiam tikslui pasiekti.

  Naujausios prognozės rodo, kad norėdama pasiekti šiuos tikslus iki 2020 m., ES nuo 2012 m. turės labai paspartinti taršos mažinimo tempą. Todėl labai svarbu, kad ES ir valstybės narės kuo greičiau patvirtintų klimato kaitos ir energijos priemonių pakete nustatytas strategijas ir priemones.  2008 m. pradžioje Komisija ketina pasiūlyti pagrindinių priemonių.

   

   

  Projected emissions in 2010 compared with base year

   

   

   

  With existing policies and measures

  Use of Kyoto mechanisms (Govt.)

  Use of carbon sinks

   Additional policies and measures

  With all measures, Kyoto mechanisms and carbon sinks

   

   – Base Year  (BY) emissions

  Kyototargets

  Projections for 2010

  Effect  in 2010

  Effect in 2010

  Effect in 2010

  Projections for 2010

  Gap between projections and target

   

  MtCO2

   % of BY

   % of BY

   % of BY

   % of BY

   % of BY

   % of BY

   % of BY

  Austria*

  78.9

  -13.0%

  17.2%

  -11.4%

  -0.9%

  -18.2%

  -13.4%

  -0.4%

  Belgium*

  146.9

  -7.5%

  -3.6%

  -4.8%

   

   

  -8.4%

  -0.9%

  Bulgaria

  138.3

  -8.0%

  -37.0%

   

   

  -4.6%

  -41.7%

  -33.7%

  Cyprus

  6.0

  na

  101.6%

   

   

  -13.7%

  87.9%

  na

  CzechRepublic

  196.3

  -8.0%

  -25.8%

   

   

  -3.1%

  -28.8%

  -20.8%

  Denmark*

  69.3

  -21.0%

  -9.7%

  -6.1%

  -3.3%

   

  -19.0%

  2.0%

  Estonia

  43.5

  -8.0%

  -56.6%

   

   

  -3.3%

  -59.9%

  -51.9%

  Finland*

  71.1

  0.0%

  19.6%

  -3.4%

  -0.8%

  -17.4%

  -2.0%

  -2.0%

  France*

  564.0

  0.0%

  0.9%

   

   

  -4.3%

  -3.4%

  -3.4%

  Germany*

  1231.5

  -21.0%

  -22.4%

   

   

  -3.3%

  -25.7%

  -4.7%

  Greece*

  111.7

  25.0%

  34.7%

   

   

  -9.8%

  24.9%

  -0.1%

  Hungary

  122.2

  -6.0%

  -28.5%

   

   

  -0.2%

  -28.7%

  -22.7%

  Ireland*

  55.8

  13.0%

  22.6%

  -6.5%

  -3.7%

  -0.2%

  12.3%

  -0.7%

  Italy*

  519.5

  -6.5%

  13.1%

  -3.7%

  -3.2%

  -12.2%

  -6.0%

  0.5%

  Latvia

  25.3

  -8.0%

  -46.2%

   

   

  -2.4%

  -48.6%

  -40.6%

  Lithuania

  48.0

  -8.0%

  -30.2%

   

   

   

  -30.2%

  -22.2%

  Luxembourg*

  12.7

  -28.0%

  11.9%

  -37.3%

   

  -2.7%

  -28.0%

  0.0%

  Malta

  1.0

  na

  123.5%

   

   

   

  123.5%

  na

  Netherlands*

  213.2

  -6.0%

  -0.6%

  -9.4%

  -0.1%

   

  -10.1%

  -4.1%

  Poland

  586.9

  -6.0%

  -28.4%

   

   

   

  -28.4%

  -22.4%

  Portugal*

  60.9

  27.0%

  44.3%

  -9.5%

  -7.6%

  -4.0%

  23.1%

  -3.9%

  Romania

  282.5

  -8.0%

  -31.9%

   

   

  -3.9%

  -35.8%

  -27.8%

  Slovakia

  73.0

  -8.0%

  -20.2%

   

   

  -3.1%

  -23.3%

  -15.3%

  Slovenia

  20.2

  -8.0%

  6.8%

  -3.0%

  -8.3%

  -8.2%

  -12.7%

  -4.7%

  Spain*

  288.4

  15.0%

  42.3%

  -11.0%

  -2.0%

   

  29.2%

  14.2%

  Sweden*

  72.3

  4.0%

  -3.4%

   

  -2.9%

   

  -6.4%

  -10.4%

  United Kingdom*

  775.2

  -12.5%

  -23.2%

  0.0%

  -0.5%

   

  -23.7%

  -11.2%

  EU-15

  4271.4

  -8.0%

  -4.0%

  -2.5%

  -0.9%

  -4.0%

  -11.4%

  -3.4%

  Notes:

  1)   Under the Kyoto Protocol, the 15 Member States (marked with *) that made up the EU until its enlargement to 27 Member States have to reduce their collective greenhouse gas emissions by 8% below 1990 levels during 2008-2012. This target is shared among the 15 Member States under a legally binding agreement (Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002). Most of the 12 new Member States have individual targets under the Kyoto Protocol. The exceptions are Cyprus and Malta, which have no targets.

  2)  Existing policies and measures are those for which one or more of the following applies: (a) national legislation is in force; (b) one or more voluntary agreements have been established; (c) financial resources have been allocated; (d) human resources have been mobilised; (e) an official government decision has been made and there is a clear commitment to proceed with implementation. Additional (planned) policies and measures are options under discussion with a realistic chance of being adopted and implemented in future.

  3)   For Member States not providing emission scenarios based on additional policies and measures, the overall projections are based on existing measures.

  4)   The figures for the Czech Republic, Finland, France, Ireland, the Netherlands, Spain, Sweden and the United Kingdom include their estimate of the effect of the EU ETS.


  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.