The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Uždraustų oro vežėjų juodasis sąrašas. Europos Komisija patvirtino naujas priemones
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-11-28

Šiandien Europos Komisija šeštą kartą atnaujino oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Europos Sąjungoje, sąrašą. Atnaujindama šį sąrašą Komisija panaikina Surinamo oro vežėjui „Blue Wing Airlines“ taikytą draudimą ir oro vežėjui „Pakistan International Airlines“ (PIA) taikytus veiklos apribojimus.

 

  Naujuoju sąrašu, kuris jau paskelbtas Komisijos svetainėje, pakeičiamas ankstesnysis sąrašas[1]

  Už transportą atsakingas ES Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques Barrot pareiškė: „Iš naujausių sąrašo pakeitimų matyti, kad jei skubiai imamasi tinkamų priemonių saugos normoms įvykdyti, oro vežėjai iš sąrašo gali būti išbraukti greitai. Šie pakeitimai rodo ir tai, kad šis sąrašas – tai labiau prevencinė nei baudžiamoji priemonė aviacijos saugai užtikrinti. Jau yra nemaža atvejų, kai Bendrijai drauge su trečiosiomis šalimis ir oro vežėjais pavyko sėkmingai išspręsti galimas saugumo problemas ir išvengti kraštutinės priemonės – apribojimų įvedimo.“

  Į sąrašą įrašyti oro vežėjai „Blue Wing Airlines“ ir PIA sėkmingai įgyvendino taisomųjų veiksmų planą. Jų šalyse veikiančios priežiūros institucijos pateikė įrodymų, kad jos patikrino oro vežėjų taikomas priemones ir kad šiose priemonėse numatyta ilgalaikė strategija, padėsianti išvengti panašių problemų ateityje.

  Atnaujinant šį sąrašą taip pat siekiama atkreipti dėmesį į Komisijos ir tam tikrų valstybių dialogą dėl tose valstybėse veikiančių oro vežėjų veiklos saugumo. Šiuo atžvilgiu reikėtų pažymėti, kad, gavusi įrodymų apie patobulintas saugos normas, Komisija atidžiai stebės ir tikrins įvairių Rusijos oro vežėjų veiklą, kurią apribojo Rusijos valdžios institucijos. Be to, atnaujinant sąrašą pažymėta, kad Indonezijos, Irano, Ukrainos ir Angolos civilinės aviacijos institucijos ėmėsi veiksmų, kad patobulintų vykdomą priežiūrą ir padidintų saugumą. Jos taip pat ėmėsi priemonių, kad šioje srityje užtikrintų glaudų bendradarbiavimą su Komisija.

  Atnaujinant sąrašą ypač daug dėmesio skirta oro vežėjams „TAAG Angola Airlines“, „Mahan Air“ ir „Ukrainian Mediterranean Airlines“, kurie ėmėsi spręsti saugumo problemas iš esmės ir padarė akivaizdžią pažangą. Tačiau šie oro vežėjai vis dar turi didelių saugumo problemų, todėl Komisija nusprendė, kad kol kas būtų pernelyg anksti išbraukti minėtus oro vežėjus iš Bendrijos sąrašo. Tokiam jos sprendimui vienbalsiai pritarė Skrydžių saugos komitetas.

  Taigi šiandien Bendrijos sąraše yra 8 individualūs vežėjai, kurių veikla Europos Sąjungoje visiškai uždrausta. Į jį taip pat įrašyti visi Pusiaujo Gvinėjos, Indonezijos, Kirgizijos Respublikos, Liberijos, Siera Leonės, Svazilando ir Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) vežėjai (išskyrus vieną vežėją).Trims oro vežėjams taikomi veiklos apribojimai, susiję su konkrečiais orlaiviais.


  Tačiau Bendrijos oro uostuose ir toliau pirmenybės tvarka bus atliekami visų šių minėtų vežėjų ir vežėjų, išbrauktų atnaujinant sąrašą, patikrinimai perone, kuriais siekiama užtikrinti nuolatinę šių vežėjų atitiktį atitinkamoms saugos normoms.

  Daugiau informacijos apie juodąjį sąrašą rasite svetainėje

  http://ec.europa.eu/transport/air_portal/safety/black_list_en.htm

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.