The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Komisija skelbia naujos Europos garso ir vaizdo žiniasklaidos eros pradžią
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-11-29

 

Šiandien Europos Parlamentas be pakeitimų patvirtino Tarybos bendrąją poziciją dėl naujosios direktyvos „Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos be sienų”. Šia direktyva atnaujinamos Europos garso ir vaizdo sektoriui taikomos taisyklės ir sukuriamas visapusiškas teisinis pagrindas visoms garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugoms, tarp jų – užsakomosioms. Ne tokios išsamios, lankstesnės ir ateities poreikiams pritaikytos televizijos reklamos taisyklės paskatins geresnį garso ir vaizdo turinio finansavimą. Direktyvą valstybės narės turės įgyvendinti per dvejus metus.

  „Šiandien Europos suderintų garso ir vaizdo paslaugų sektoriui išaušo nauja diena”, – pasakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. „Šios atnaujintos Europos graso ir vaizdo politikos taisyklės, padidinančios teisinį aiškumą ir patvirtinančios įsisteigimo šalies principą, padės geriau patenkinti sparčiai besikeičiančios ir dinamiškos pramonės poreikius, taip pat išlaikyti aukštus vartotojų apsaugos standartus. Teisinio reguliavimo bus mažiau, o turinio finansavimas, kultūrų įvairovės sklaida ir nepilnamečių apsauga bus geresni.”

  Įsigaliojus naujajai direktyvai „Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos be sienų“, garso ir vaizdo sektorius galės sparčiau prisitaikyti ne tik prie esminių technologijų ir rinkos pokyčių, bet ir prie dėl suderinimo kintančių žiūrovų įpročių.Joje atsižvelgta į gegužės mėn. pasiektą Europos Parlamento ir Tarybos politinį susitarimą dėl pagrindinių direktyvos tikslų ir nuostatų (žr.  IP/07/706), pavyzdžiui, naujas taikymo visoms garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugoms nuostatas, lankstesnes reklamos taisykles, produktų teikimo rinkai teisinį pagrindą, naująsias piliečių teises ir tolesnę pagrindinių Europos vertybių apsaugą. Direktyva dera su tokiomis pastarojo meto Komisijos iniciatyvomis kaip Europos mobiliosios televizijos strategijos pasiūlymas, visų skaitmeninio dividendo privalumų panaudojimo planas ir naujoji MEDIA 2007 paramos programa. Prie naująja direktyva skatinamos pažangos prisidės ir planuojami kūrinių internete klausimo svarstymai ir pasiūlymai.

  Valstybėms narėms suteiktas 24 mėnesių laikotarpis perkelti naująsias taisykles į nacionalinę teisę, siekiant, kad jos visiškai įsigaliotų 2009 m. Neseniai Komisijos narė V. Reding kreipėsi į valstybės nares (žr.  SPEECH/ 07/560) prašydama perkelti direktyvą jos beveik nekeičiant, t. y. nepriimti per daug griežtų nacionalinių nuostatų, nes tai trukdytų garso ir vaizdo pramonei visapusiškai pasinaudoti direktyva „Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos be sienų“ suteikta laisve.


  Bendroji informacija

  2005 m. gruodžio 13 d. Komisija pasiūlė persvarstyti direktyvą „Televizija be sienų“, kad būtų atsižvelgta į žymius technologijų ir rinkos pokyčius garso ir vaizdo paslaugų sektoriuje (žr.  IP/05/1573 ir MEMO/06/208). 2007 m. kovo 9 d. Komisija priėmė pakeistą atnaujintos garso ir vaizdo paslaugų direktyvos projekto pasiūlymą (žr.  IP/07/311), kad sudarytų sąlygas Parlamentui ir Tarybai kuo greičiau dėl jo susitarti per antrąjį svarstymą (žr.  MEMO/07/206).

  Direktyvos tekstą rasite čia:

  http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.