The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Jūrininkų atestatai. Europos Komisija siunčia oficialius įspėjimus 11 valstybių narių dėl to, kad jos neperkėlė mobilumo ir įgulos kompetencijos taisyklių į nacionalinę teisę
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-11-29

Šiandien Europos Komisija priėmė sprendimą nusiųsti oficialius įspėjimus 11 valstybių narių, Komisijai nepranešusių apie jūrininkų atestatų pripažinimo direktyvos[1] perkėlimą į nacionalinę teisę. Šios valstybės narės yra Bulgarija, Kipras, Čekija, Estija, Ispanija, Suomija, Italija, Lietuva, Lenkija, Portugalija ir Jungtinė Karalystė. Atsižvelgiant į nuo 9-ojo dešimtmečio pradžios vis didėjantį jūrininkų trūkumą, šia direktyva pirmą kartą įtvirtinamas automatiškas nacionalinių atestatų pripažinimas. Ja siekiama palengvinti Bendrijos jūrininkų judumą valstybėse narėse.

 

 

  Direktyva siekiama trijų pagrindinių tikslų:

  •        Valstybių narių taikoma greita ir veiksminga jūrininkų atestatų, išduotų Europos Sąjungoje remiantis Bendrijoje galiojančiomis nuostatomis, pripažinimo tvarka.

  •        Siekiant įsitikinti, kad valstybės narės laikosi galiojančių mokymo ir sertifikavimo standartų, direktyvoje numatytas reguliarus nacionalinių mokymo ir sertifikavimo sistemų auditas.

  •        Direktyva valstybės narės įpareigojamos įdiegti papildomų kovos su sukčiavimu įsigyjant ir išduodant atestatus priemonių.

  Valstybės narės šią direktyvą į nacionalinę teisę privalėjo perkelti iki 2007 m. spalio 20 d.

   


   

  [1]              2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/45/EB dėl valstybių narių išduotų jūrininkų atestatų abipusio pripažinimo iš dalies keičianti Direktyvą 2001/25/EB.

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.