The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Valstybės pagalba – naujausioje rezultatų suvestinėje matyti, kad per pastaruosius 6 metus valstybės narės siekė teikti mažesnę, bet tikslingesnę pagalbą
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-12-13

 

Naujausioje Europos Komisijos valstybės pagalbos rezultatų suvestinėje matyti, kad per pastaruosius šešerius metus valstybės narės siekė Europos Vadovų Tarybos iškelto tikslo – mažesnės, bet tikslingesnės pagalbos.Visų pirma ES-10 valstybės narės vis daugiau valstybės pagalbos skyrė horizontaliesiems bendros svarbos tikslams, pavyzdžiui, regionų vystymuisi, moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai (toliau – MTTP), MVĮ bei aplinkos apsaugai.Visos jos, išskyrus Maltą ir Vengriją, daugiau kaip 85 % valstybės pagalbos skyrė horizontaliesiems tikslams, todėl jie siekia arba viršija ES vidurkį.Pagalba MTTP ES nedaug tepadidėjo, tačiau remiantis naująja MTTP sistema tikimasi, kad ateityje ji didės labiau.

   

  Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė:„Dabartinė valstybės pagalbos reforma pradeda duoti vaisių:bendras pagalbos dydis mažėja, bet vis daugiau jos skiriama Lisabonos tikslams: tvariajam augimui ir darbo vietų kūrimui žiniomis grindžiamoje ekonomikoje.Dar daugiau gali būti padaryta MTTP ir naujovių diegimo srityje, tačiau žvelgiant į patvirtintą apie 12 mlrd. EUR biudžetą pagalbai MTTP ir naujovėms diegti 2007 m. matyti, kad valstybės narės pradeda naudotis papildomomis galimybėmis pagal naująją Komisijos MTTP ir naujovių diegimo sistemą.“

  Mažesnės, bet tikslingesnės pagalbos

  Gana palankiomis ekonomikos augimo sąlygomis valstybės narės teigiamai reagavo į Europos Vadovų Tarybos raginimą teikti mažesnę, bet tikslingesnę pagalbą. Bendras valstybės pagalbos pramonei ir paslaugoms dydis sumažėjo nuo 53 mlrd. EUR, arba 0,50 % BVP, 2001–2003 m. iki 48 mlrd. EUR, arba 0,43 % BVP, 2004–2006 m. Iš esmės taip įvyko dėl ES-10 valstybių narių, nes jos savo valstybės pagalbos politiką ir praktiką toliau derina su ES valstybės pagalbos taisyklių reikalavimais. Jų valstybės pagalba per tą patį laikotarpį sumažėjo nuo 7 mlrd. EUR, arba 1,41 % BVP, iki 3,3 mlrd. EUR, arba 0,59 % BVP.

  Šį pokytį taip pat lėmė tokie veiksniai:

         Stabilaus ekonomikos augimo laikotarpiu valstybės narės suteikė daug mažiau sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos, dėl to visa pagalba sumažėjo perpus. Iš esmės sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos dydis 2004–2006 m. buvo 1,8 mlrd. EUR, t. y. mažiau negu trečdalis 6,2 mlrd. EUR, skirtų 2001–2003 m.  

         Nuolat mažiau valstybės pagalbos skiriama anglies sektoriui.


  Teikti tikslingesnę pagalbą toliau aiškiai siekia beveik du trečdaliai valstybių narių, dabar skiriančių daugiau nei 90 % valstybės pagalbos horizontaliesiems tikslams, palyginti tik su puse valstybių narių 2005 m. Tačiau reikia nepamiršti, kad dalis šio augimo susijusi su padidėjusiu atleidimu nuo mokesčių tausojant aplinką ir energiją, visų pirma pramonės šakose, kuriose sunaudojama daug energijos. Trys pagrindiniai horizontalieji tikslai ir toliau lieka tie patys: aplinkos bei energijos tausojimas, regionų ekonomikos vystymasis ir MTTP bei naujovių diegimas. Aplinkos ir energijos tausojimą labai palaikė Šiaurės šalys, Vokietija, Nyderlandai ir Jungtinė Karalystė. Regionų vystymuisi daugiausia pirmenybę teikė ES-10 ir Viduržemio jūros valstybės narės.  MTTP pirmenybę labiausiai teikė Suomija, Prancūzija, Nyderlandai, Belgija, Italija, Čekija ir Estija.

  Valstybės pagalba MTTP ir naujovėms diegti

  Valstybės pagalba MTTP ir naujovėms diegti pastaraisiais metais išaugo nedaug (+1,7 %) ir 2006 m. sudarė 0,06 % BVP, arba 6,7 mlrd. EUR, tačiau ji gali labiau išaugti ateinančiais metais. Pagal naująją ES MTTP ir naujovių diegimo sistemą (žr. IP/06/1600 ir MEMO/06/441) Komisija 2007 m. patvirtino MTTP ir naujovių diegimo biudžetą, kurio bendra suma – daugiau nei 12 mlrd. EUR. Pagal naująją sistemą reikia atlikti išsamesnius tyrimus, tačiau priemonėms tirti skirtas laikas nepakeistas.

  Pagal bendrosios išimties reglamentus teikiama pagalba

  2007 m. Komisija pastebėjo, kad ypač padaugėjo priemonių, kurioms taikomos naujos bendrosios išimties taisyklės, įskaitant naują bendrosios išimties reglamentą dėl regioninės pagalbos. Priemonių pagausėjimas ir didelis daugelio naujų priemonių biudžetas, regis, reiškia, kad ateinančiais metais labai padidės išlaidos, kurioms taikomos bendrosios išimtys.

  Nuo 2001 m. bendrosios išimtys įsigaliojo pagalbai MVĮ, pagalbai mokymui, pagalbai užimtumui ir regioninei investicinei pagalbai, taip pat tam tikrų rūšių pagalbai žuvininkystės sektoriuje ir pagalbai MVĮ žemės ūkio sektoriuje. Kalbant apie išlaidas, 2006 m. apytiksliai 3 mlrd. EUR suteikta pagal tris bendrosios išimties reglamentus, skirtus MVĮ pramonės ir paslaugų sektoriuje, mokymui ir užimtumui.

  Rezultatų suvestinę galima rasti svetainėje Europa.

  http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html .

  2008 m. pavasario rezultatų suvestinėje bus skyrius apie valstybės pagalbą Rumunijoje ir Bulgarijoje.

   

  Daugiau informacijos rasite čia 

   


   

   

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.