The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Komisija džiaugiasi, kad Taryba ir Parlamentas patvirtino naująjį reglamentą dėl spiritinių gėrimų
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-12-17

Šiandien Europos Sąjungos žemės ūkio ministrai pasiekė politinį susitarimą dėl naujojo reglamento dėl spiritinių gėrimų ir patvirtino pirmuoju svarstymu pasiektą Ministrų Tarybos ir Europos Parlamento susitarimą. Naujuoju reglamentu suteikiama daugiau aiškumo spiritinių gėrimų sektorių reglamentuojantiems Europos Sąjungos teisės aktams, į vieną sujungiami du ankstesnieji reglamentai ir iš dalies pakeičiamos taisyklės, atsižvelgiant į techninius pokyčius, Pasaulio prekybos organizacijos reikalavimus ir Europos Sąjungos geografinių nuorodų sistemą.

   

  Naujajame reglamente pateikiamos aiškios visų spiritinių gėrimų apibrėžtys, todėl gamintojai galės lengviau parduoti savo produktus, o vartotojai gaus aiškesnę informaciją. 2005 m. gruodžio mėn. Komisijai pateikus pasiūlymą vienas labiausiai svarstytų klausimų buvo degtinės apibrėžtis. Naujajame reglamente toliau taikoma dabartinė apibrėžtis, tačiau šiek tiek pakeisti ženklinimo reikalavimai. Ateityje iš grūdų ar bulvių gaminamos degtinės etiketėje bus paprasčiausiai nurodoma „degtinė“. Iš kitų žaliavų pagamintos degtinės etiketėje bus nurodoma „pagaminta iš“ ir naudotos žaliavos pavadinimas. Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

  „Tarybos, Parlamento ir Komisijos per pirmąjį svarstymą pasiektas susitarimas – svarbus laimėjimas, – teigė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Mariann Fischer Boel. – Džiaugiuosi, kad mums pavyko pragmatiškai susitarti dėl degtinės apibrėžties, nes tai leis šio svarbaus produkto gamintojams tęsti verslą. Manau, kad įsigaliojus naujajam reglamentui gamintojai galės sėkmingai tęsti veiklą, o vartotojai gaus aiškesnę informaciją.“

  Naujuoju reglamentu bus apginta Europos Sąjungoje gaminamų spiritinių gėrimų reputacija, įgyta vidaus ir tarptautinėje rinkoje, nes ir toliau bus laikomasi tradicinių jų gamybos būdų. Atsižvelgiama ir į technologijos naujoves, dėl kurių gerėja kokybė. Reglamente atsižvelgiama į susitarimo dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS susitarimas), ir Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo, kuris yra Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties sudedamoji dalis, nuostatas. Apibrėžtys sudarytos atsižvelgiant į tradicinius kokybės užtikrinimo būdus ir atnaujintos, jeigu anksčiau tokių apibrėžčių nebuvo arba jos buvo neišsamios, arba jeigu tas apibrėžtis buvo galima patikslinti atsižvelgiant į technologijos naujoves.

  2005 m. gruodžio 15 d. Komisijai pateikus pasiūlymą ir Parlamente, ir Taryboje vyko intensyvios diskusijos. Komisija, laikydamasi tarptautinių įsipareigojimų pagal Techninių prekybos kliūčių susitarimą, apie šį pasiūlymą pranešė Pasaulio prekybos organizacijai ir nustatė dviejų mėnesių laikotarpį pastaboms teikti.


  Ši procedūra sėkmingai baigta Europos Sąjungos prekybos partneriams nepareiškus jokių esminių pastabų. 2007 m. birželio 19 d. Europos Parlamentas per pirmąjį svarstymą balsų dauguma patvirtino bendrąjį požiūrį. Po sėkmingo pranešimo Pasaulio prekybos organizacijai Komisija taip pat patvirtino Tarybos pasiūlytą kompromisą, už kurį balsavo Europos Parlamentas, ir taip buvo atvertas kelias politiniam susitarimui šiandienos Tarybos posėdyje.

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.