The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Europos demokratijos ir politinio dialogo stiprinimas bei rinkėjų dalyvavimo Europos Parlamento rinkimuose skatinimas
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-12-19

Europos Parlamento ir Europos Tarybos pirmininkai šiandien pasirašė reglamentą, kuriuo skatinama Europos politinių fondų plėtra ir išplečiama Europos politinių partijų veiklos sritis. Praėjus mažiau nei šešiems mėnesiams nuo šio pasiūlymo priėmimo Komisijoje, Parlamentas ir Taryba susitarė dėl pataisyto reglamento, kuriuo sudaroma naujų galimybių argumentuotai diskutuoti apie šiandieninius ir būsimus Europos klausimus.

  Palankiai vertindama reglamento priėmimą ir pasirašymą, už institucinius ryšius ir komunikacijos strategiją atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Margot Wallström sakė, kad „šiuo nauju reglamentu bus skatinamas piliečių bendravimas, dialogas ir aktyvus dalyvavimas. Tai itin svarbu norint, kad Europos Sąjunga būtų pajėgi siekti savo tikslų ir įgyvendinti tinkamą politiką. Europos politiniai fondai atliks svarbų vaidmenį įtraukiant piliečius į nuolatinį, atvirą ir argumentuotą politinį dialogą.“ Kalbėdama apie naująsias Europos politinių partijų rinkimų kampanijų organizavimo taisykles pirmininko pavaduotoja M. Wallström pridūrė, kad „suteikusEuropos partijoms galimybęįsitraukti į Europos rinkimų kampaniją, sumažės atotrūkis tarp politikos nacionaliniu ir Europos lygmenimis. Europos klausimai bus iškelti į pirmą vietą, o piliečiams taps aišku, kad jų politinis apsisprendimas yra svarbus.“

  Reglamentas – tai viena iš konkrečių tolesnių priemonių pagal Komisijos D planą, kuriuo parodyta, kad ne tik akivaizdžiai reikia, bet ir įmanoma imtis priemonių politiniam dialogui stiprinti ir plėsti. Priėmus reglamentą ir jam įsigaliojus iki šių metų pabaigos, naujosios nuostatos galės būti taikomos gerokai prieš 2009 m. birželio mėn. vyksiančius Europos Parlamento rinkimus, kuriuose vienas iš svarbiausių uždavinių bus didinti dalyvaujančių rinkėjų skaičių.

  Pastaba redaktoriams

  Reglamentu iš dalies keičiamas 2003 m. priimtas galiojantis Reglamentas (EB) 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių. Jis grindžiamas EB sutarties 191 straipsniu, kuriuo pripažįstama, kad Europos lygmeniu politinės partijos yra svarbus integracijos veiksnys ir padeda skatinti informuotumą Europoje bei Europos Sąjungos piliečių valios reiškimą. Tuo pačiu metu Taryba priėmė kitą reglamentą, kuriuo konkrečiau reglamentuojamos Europos politinėms partijoms taikomos finansinės nuostatos.

  Pagal reglamentą Europos Parlamento administruojamas finansavimas skiriamas dešimčiai Europos lygmens partijų, atstovaujančių visai politinių pažiūrų įvairovei. 2008 m. politinėms partijoms Europos lygmeniu skirtas biudžetas siekia 10,6 mln. EUR. Neseniai visos šios dešimt Europos lygmens politinių partijų pagal Europos Komisijos finansuojamą bandomąjį projektą įsteigė fondus. Įsigaliojus naujosioms taisyklėms, 2008 m. iš Europos Parlamento biudžeto bus skirta 5 mln. EUR įvairioms šių politinių fondų veiklos rūšims finansuoti.

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.