The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Komisija siūlo reformuoti ES maisto produktų ženklinimo taisykles
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2008-01-30

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad maisto produktų etiketės būtų aiškesnės ir labiau atitiktų ES vartotojų poreikius. Reglamento projekto tikslas – atnaujinti ir tobulinti ES maisto produktų ženklinimo taisykles, kad vartotojams būtų aiškiai ir suprantamai pateikiama svarbiausia informacija ir ja remdamiesi vartotojai galėtų pagrįstai rinktis, kokius maisto produktus pirkti. Pagal šiandien priimtą pasiūlymą visų fasuotų maisto produktų pakuočių priekinėje dalyje turės būti nurodytas jų maistingumas. Be to, pasiūlyme nustatyti pagrindiniai privalomosios informacijos išdėstymo maisto produktų etiketėse reikalavimai, o valstybėms narėms paliekama tam tikrų galimybių skatinti taikyti papildomų nacionalinių priemonių, jei jomis nepažeidžiamos ES taisyklės.

  Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą, pagal reglamento projektą šiuo metu galiojančias alergenų ženklinimo taisykles siūloma taikyti ir nefasuotiems maisto produktams, tarp jų ir parduodamiems restoranuose bei kitose viešojo maitinimo įstaigose.Siūlomos naujos taisyklės turėtų būti naudingos ir pramonei, nes jomis nustatoma aiškesnė ir darnesnė maisto produktų ženklinimo teisinė sistema, o visiems šio sektoriaus dalyviams užtikrinamos vienodos sąlygos.Reglamento projektas parengtas po išsamių konsultacijų su vartotojų asociacijomis, pramonės atstovais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis.

  Už sveikatos apsaugą atsakingas Komisijos narys Markos Kyprianou teigia: „Maisto produktų etiketės labai veikia pirkėjų sprendimus.Neaiškios ir klaidinančios etiketės arba etiketės, kuriose teikiama nebūtina informacija, kartais, užuot padėjusios, vartotojams trukdo.Šiandien priimtu pasiūlymu siekiama užtikrinti, jog maisto produktų etiketėse būtų aiškiai ir suprantamai pateikiama esminė informacija, kad ES piliečiai galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl mitybos.“

  Šiuolaikinei rinkai – šiuolaikinės taisyklės

  Šiuo metu vartotojai perkraunami informacija apie perkamus maisto produktus.Be to, ji teikiama vis įvairiau ir sudėtingiau, o maisto produktų etikečių kokybė labai skiriasi – nelygu produktas ir valstybė narė.Tyrimų duomenimis, dauguma vartotojų mano, kad šiuolaikinės maisto produktų etiketės neaiškios arba jose teikiama per daug informacijos, iš kurios sunku atsirinkti svarbiausią. Komisijos pasiūlymu siekiama sudaryti vartotojams sąlygas be vargo susipažinti su svarbiausia maisto produktų etikečių informacija ir užtikrinti, kad visose 27 ES valstybėse narėse būtų taikomi tam tikri vienodi etikečių reikalavimai. Be to, siūlomas naujas priemones bus galima lanksčiai derinti prie rinkos pokyčių ir skatinti diegti naujoves maisto pramonėje.


  Geresnės sąlygos rinktis tinkamesnę mitybą

  Vienas iš Komisijos visuomenės sveikatos srities prioritetų – skatinti ES piliečius sveikiau maitintis.Vykdant šią kampaniją vartotojams stengiamasi suteikti priemonių, kurios padėtų pagrįstai rinktis mitybą.Aiški, tiksli ir tinkama informacija maisto produktų etiketėse galėtų labai padėti vartotojams suprasti, ką jie iš tiesų perka ir valgo.

  Šiandien priimtame pasiūlyme reikalaujama, kad produktų pakuotės priekinėje dalyje būtų aiškiai nurodyta jų energinė vertė, riebalų ir sočiųjų riebalų bei angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekį porcijoje arba 100 ml/g.Be to, būtina nurodyti jų orientacinio suvartojamo kiekio (pvz., rekomenduojamos dienos normos) dalį.

  Aiški ir suprantama informacija

  Pats dažniausias vartotojų skundas dėl maisto produktų etikečių – ieškomą informaciją sunku rasti arba įskaityti.Dažnai svarbiausia informacija užrašoma labai mažomis raidėmis, paslepiama arba užgožiama rinkodaros šūkiais.Todėl reglamento projekte nustatyti bendrieji maisto produktų ženklinimo principai, kurių pramonės įmonės turės laikytis.Pvz., projekte nustatyta, kad etiketės turi būti įskaitomos (ne mažesnis kaip 3 mm šriftas), aiškios ir tikslios, o savanoriškai pateikta papildoma informacija neturi užgožti privalomosios.

  Geresnė apsauga nuo alergenų

  Alergenai labai pavojingi sveikatai, todėl reglamento projekte siūloma visus maisto produktus, kurių sudėtyje yra alergiją sukeliančių medžiagų (pvz., žemės riešutų, pieno, garstyčių ar žuvies), ženklinti arba kitaip nurodyti, kad juose yra alergenų.Taip išplečiamas galiojantis reikalavimas ženklinti alergenų turinčius maisto produktus, kuris dabar Bendrijos lygmeniu taikomas tik fasuotiems maisto produktams.Pagal naująsias taisykles taip pat bus privaloma nurodyti nefasuoto maisto ir restoranuose ar kitose viešojo maitinimo įstaigose tiekiamo maisto sudėtyje esančius alergenus – taip siekiant geriau apsaugoti asmenis, kurie gali būti alergiški šiems maisto produktams.

  Daugiau informacijos rasite

  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.