The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Komisija siūlo toliau finansuoti Bendrijos tabako fondą, kad būtų informuojama apie tabako keliamą pavojų
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2008-02-04

Šiandien Europos Komisija pasiūlė pratęsti Bendrijos tabako fondo finansavimą dar dvejiems metams. Po 2004 m. bendro tabako rinkos organizavimo reformos iš fondo lėšų buvo finansuojamos visuomenės informavimo apie žalingą tabako poveikį kampanijos.  Dabartiniu finansavimo laikotarpiu iš fondo lėšų buvo remiama informavimo kampanija „HELP – už gyvenimą be tabako“ (žr. tinklavietę www.help-eu.com).

  Pagal 2004 m. reformą numatyta 2006–2010 m. palaipsniui panaikinti tabako auginimui skirtas subsidijas. Be to, pereinamuoju laikotarpiu, t. y. kol nepanaikintos tabako auginimui skirtos subsidijos, numatyta 5 proc. metinio tiesioginių išmokų tabako gamintojams biudžeto skirti Tabako fondui. Tačiau taip finansuoti šį fondą buvo galima tik iki 2007 m. pabaigos. Šiandien Komisija Ministrų Tarybai pateikė pasiūlymą pratęsti tokį finansavimą 2008 ir 2009 kalendoriniais metais. Metinis fondo biudžetas galėtų būti iki 16,897 mln. EUR.

  Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga ES Komisijos narė Mariann Fischer Boel sakė: „Vykdant reformą, tabako auginimui skiriamos subsidijos bus palaipsniui panaikintos iki 2010 m. Tačiau kol kas dalį šioms išmokoms skirtų lėšų, mano manymu, būtų naudinga ir toliau naudoti visuomenės informavimui apie rūkymo žalą.  Todėl siūlau tokią finansavimo sistemą taikyti dar dvejus metus.“

  Už sveikatos apsaugą atsakingas ES Komisijos narys Markos Kyprianou pareiškė tokią nuomonę apie pasiūlymą: „Aš manau, kad būtina ir toliau informuoti visuomenę apie žalingą tabako vartojimo poveikį, pasitelkiant kampaniją „HELP“, todėl šį pasiūlymą vertinu labai palankiai.“

  Pagal 2004 m. tabako reformą tabaką auginančios valstybės narės 2006–2010 m. palaipsniui panaikins tabako augintojams skiriamas su gamyba susietas išmokas ir pakeis jas su gamyba nesusietomis išmokomis.  Šių išmokų mokėjimas bus susietas su tam tikrų aplinkosaugos, gyvūnų gerovės ir maisto kokybės standartų laikymusi (pagal kompleksinio paramos susiejimo principą). Kai kurios šalys savo išmokas jau visiškai atsiejo, todėl tabako auginimo subsidijoms skiriamas biudžetas sumažėjo nuo 922 mln. EUR  2005 m. iki 321 mln. EUR 2007 m.

  Į fondą bus pervesta 5 proc. visų tabako auginimo subsidijoms skirtų lėšų, numatytų 2008 ir 2009 metams. Šiuo metu tabako auginimui skirtos pagalbos aukščiausia leistina riba yra 337,937 mln. EUR. Tai reiškia, kad didžiausia lėšų, kurios kasmet gali būti pervestos į fondą, suma yra 16,897 mln. EUR.

  http://ec.europa.eu/agriculture/markets/tobacco/index_en.htm

  http://blogs.ec.europa.eu/fischer-boel/

  http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/help_en.htm

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.