The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
2005 m. Europoje suimta daugiau kaip 1 700 įtariamųjų: antrojoje Komisijos ataskaitoje patvirtinama, kad Europos arešto orderis veiksmingas
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-07-11

IP/07/1064 Briuselis, 2007 m. liepos 11 d.

Komisija paskelbė antrąją 2002 m. birželio 13 d. pamatinio sprendimo dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos perkėlimo į nacionalinę teisę 2005, 2006 ir 2007 m. vertinimo ataskaitą.Ataskaitoje pabrėžiamas dažnas šio akto taikymas ir nurodoma valstybių narių geroji patirtis bei kliūtys, kurių kai kurios valstybės narės dar neįveikė perkeldamos Europos arešto orderį į nacionalinę teisę.

  Komisija paskelbė antrąją 2002 m. birželio 13 d. pamatinio sprendimo dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos perkėlimo į nacionalinę teisę 2005, 2006 ir 2007 m. vertinimo ataskaitą.Ataskaitoje pabrėžiamas dažnas šio akto taikymas ir nurodoma valstybių narių geroji patirtis bei kliūtys, kurių kai kurios valstybės narės dar neįveikė perkeldamos Europos arešto orderį į nacionalinę teisę.

  Už teisingumą, laisvę ir saugumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Franco Frattinis išreiškė pasitenkinimą:„Europos arešto orderis yra pirmoji teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principo įgyvendinimo išraiška.Gerokai sutrumpėjusios teisėsaugos ieškomų asmenų perdavimo procedūros rodo, kad ši priemonė sėkminga.Apie sėkmę galima spręsti iš to kiek šią priemonę taiko nacionalinės valdžios institucijos, –sakė jis. – Tačiau svarbu, kad likusios pamatinio sprendimo įgyvendinimo spragos būtų ištaisytos kuo greičiau“.

  Daugumoje šalių vienas didžiausių Europos arešto orderio laimėjimų – tai, kad, palyginti su ekstradicija, perdavimo procedūros iš esmės sutrumpėjo.Kai asmuo nesutinka būti perduodamas, perdavimo prašymas vidutiniškai nagrinėjamas mažiau nei 6 savaites.Kai asmuo sutinka būti perduotas, perdavimas vidutiniškai trunka 11 dienų, o štai ekstradicijos pagal senąją sistemą prašymai kartais būdavo nagrinėjami daugiau nei metus.

  Šios priemonės sėkmę rodo ir nuolat augantis per metus išduodamų Europos arešto orderių skaičius.2005 m. Europos arešto orderių išduota dvigubai (daugiau nei 6 900[1]) daugiau nei 2004 m. – nustatyta 1 700 asmenų buvimo vieta ir jie sulaikyti.Perduoti 1 532 iš 1 700 asmenų.

  Visos su pamatinio sprendimo perkėlimu į Vokietijos, Lenkijos ir Kipro teisę susijusios konstitucinės problemos išspręstos.Konstitucinių kliūčių iškilo perduodant asmenis, kurių pilietybė buvo orderio vykdymo valstybės.Nors šių valstybių piliečiai ir toliau perduodami su tam tikromis sąlygomis, šiandien Europos arešto orderis vėl galioja 27 valstybėse narėse.

  Vis dėlto ir šiandien dar yra spragų, Komisijos nurodytų pirmojoje pamatinio sprendimo perkėlimo į valstybių narių teisę vertinimo ataskaitoje.

  Daugiau informacijos apie Komisijos pirmininko pavaduotojo F. Frattinio veiklą galima rasti interneto svetainėje

  http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_fr.htm.

   

  Friso Roscam Abbing:02 296 67 46                                   

  Riccardo Mosca:02 296 14 04.

   

   

  [1]2005 m. duomenis perdavė 23 valstybės narės (COPEN 52 REV 4 ir 2007 m. sausio 18 d. COPEN 52 REV 5).

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.