The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Biudžeto reforma – pakeisti Europą. Skelbiamos konsultacijos dėl 2008–2009 m. biudžeto peržiūros
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-09-12

Kokia turėtų Europos Sąjungos lėšų panaudojimo struktūra ir kryptis, kad artimiausią dešimtmetį globalizuotame pasaulyje kilsiantys uždaviniai būtų sprendžiami tinkamai? Kokiu būdu geriausia gauti išteklius ES politikos kryptims finansuoti? Šie pamatiniai ir kiti labiau techniniai klausimai kreips viešą diskusiją dėl ES finansų ateities, kurią šiandien pradeda Europos Komisija. Atviras dialogas, į kurį kviečiamos visos suinteresuotosios šalys vietos, regionų, valstybių ir Europos lygmeniu, padės Komisijai parengti biudžeto peržiūros dokumentą, kurį numatyta priimti 2008–2009 metais.

  Europos Komisijos pirmininko José Manuel Barroso ir už finansinį programavimą ir biudžetą atsakingos Komisijos narės Dalios Grybauskaitės iniciatyva priimtame biudžeto peržiūros parengiamųjų konsultacijų dokumentas yra ES lėšų surinkimo ir panaudojimo reformos, dėl kurios 2006 m. susitarė Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija, proceso pirmas žingsnis.

  „Šiandien pirma diena, kai apie lėšų panaudojimą galima prabilti be jokių išankstinių nuostatų. Tai reiškia, kad nėra draudžiamų temų ir kalbant apie politinius sprendimus. Kaip Europos Sąjungai teisingai atsirinkti tinkamas lėšų panaudojimo sritis, kad artimiausiais dešimtmečiais Europa pamatytų akivaizdžią naudą? Kaip Europai atsiliepti į globalizaciją ir kreipti jos vagą, kad daugėtų darbo vietų ir spartėtų ūkio augimas? Kaip kurti tausų ūkį su saugiais ir konkurencingais energijos šaltiniais? Mes turime puikią progą pradėti tartis nuo pradžių. Pažvelgti į tai, ką Europos Sąjungai reikės išleisti ateityje ir iš kur tos lėšos turi būti gautos,“ – pareiškė Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso.

  „Mes kviečiame visus visų lygmenų suinteresuotus asmenis dalyvauti atviroje diskusijoje apie ateities uždavinius, apie ES lėšų panaudojimo būdus ir apie tai, kur tos lėšos atneš daugiausiai naudos“ – sakė Komisijos narė Dalia Grybauskaitė. „Ši išankstinių sąlygų nekelianti Komisijos pradedama konsultacija turėtų parengti dirvą naujam konsensusui dėl svarbiausių būsimų politikos krypčių ir dėl jų finansavimo būdų. Kiekvienas ES išleistas pinigas turi sukurti didžiausią pridėtinę vertę Europos piliečiams ir mokesčių mokėtojams.“

  Komisija jau pradėjo biudžeto peržiūros darbus: šių metų kovo mėn. priėmė ketvirtąją Sanglaudos ataskaitą, kurioje įvertino, kokiu greičiu Europos Sąjungoje mažinamas atotrūkis tarp regionų, o dabar rengiasi apibendrinti bendrosios žemės ūkio politikos situaciją. Bus peržiūrėtos ir kitos politikos kryptys. Be to, Komisija užsakė nepriklausomiems ekspertams atlikti keletą tarpžinybinių ir sektorinių studijų, kurios turėtų būti baigtos 2008 m. pavasarį.

  Konsultacijų dokumentas suskirsto diskusiją temomis ir viešąsias diskusijas kreipia į pagrindinius biudžeto reformos aspektus ir klausimus:

  •    Ar ES biudžetas pakankamai reaguoja į kintančius poreikius?

  •    Kokiais kriterijais remiantis europinės pridėtinės vertės principas būtų taikomas veiksmingai?

  •    Kaip numatomose finansavimo kryptyse tinkamai atspindėti politinius prioritetus? Ką reikėtų pakeisti?

  •    Kaip pagerinti biudžeto rezultatų našumą ir veiksmingumą?

  •    Kaip toliau didinti biudžeto skaidrumą ir atskaitomybę?

  •    Kokiais principais turėtų remtis biudžeto įplaukų aspektas ir kaip jie turėtų atsispindėti nuosavųjų išteklių sistemoje?

  •    Ar yra pagrindo toliau išlaikyti korekcijos arba kompensacijų mechanizmą?

  •    Koks ryšys turėtų sieti piliečius, politikos kryptis ir ES biudžeto finansavimą?

  Atsakymai į konsultacijos klausimus ir pastabos siunčiami adresu budget-review@ec.europe.eu iki 2008 m. balandžio 15 d.. Jie bus skelbiami interneto svetainėje http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm, kur galima rasti konsultacijų dokumentą ir kitą naudingą informaciją apie ES finansus.

  Pasibaigus konsultacijai, 2008–2009 metais Komisija biudžeto peržiūros dokumentą.

   

  Johannes Laitenberger: + 32 2 296 57 45, Robert Soltyk +32 2 296 16 19

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.