The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Europos Komisija toliau siekia gerinti branduolinę saugą laikydamasi dialogo ir skaidrumo principų
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-07-17

Europos Komisija nusprendė įsteigti Aukšto lygio grupę branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo reikalams. Grupė formuos bendrą supratimą ir požiūrį į branduolinių įrenginių saugą. Tai, kad grupę sudarys aukščiausio lygio atstovai tiek iš šalių, kurios valdo branduolinius įrenginius, tiek iš šalių, kurios apsisprendė jais visai nesinaudoti, turėtų palengvinti europinio lygio bendradarbiavimą ir sustiprinti pasitikėjimą Europos branduolinių jėgainių sauga.

  „Grupės tikslas yra kuo greičiau nustatyti svarbiausius saugos klausimus, užtikrinti nuoseklius ES šalių valdžios institucijų veiksmus ir teikti rekomendacijas, ar reikia imtis veiksmų ES lygmeniu. Esu tikras, kad tai sustiprins Europos branduolinių įrenginių saugą“, – sakė už energetiką atsakingas Europos Komisijos narys A. Piebalgs.

  Aukšto lygio branduolinė sauga, saugus panaudoto kuro ir radioaktyvių atliekų tvarkymas yra vieni svarbiausių Europos atominės energijos bendrijos ir jos valstybių narių uždavinių. Padėti spręsti šiuos uždavinius Europos Komisija ir Taryba siekia sukurdamos Aukšto lygio grupę[1] ir pasiūlydamos galimas jos darbo kryptis[2]. Pagal šį sumanymą ES šalių aukščiausio lygio pareigūnai, atsakingi savo valstybėse už branduolinę saugą, kartu tartųsi, kuriuos klausimus reikia spręsti pirmiausia.

  Grupei bus pavesta svarstyti branduolinių įrenginių eksploatacijos nutraukimo ir saugos, panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyvių atliekų tvarkymo klausimus. 

  Vienas pagrindinių Aukšto lygio grupės darbo principų bus skaidrumas: grupė reguliariai teiks sutartinai priimtas nuomones ir rekomendacijas Europos Parlamentui ir Tarybai. Plačioji visuomenė galės susipažinti su grupės sprendimais tam skirtoje interneto svetainėje.

  Grupės pirmininkas turės nurodyti pateiktų prioritetų atrankos argumentus ir nurodyti priemones, kurių reikia tikslams pasiekti. Jis taip pat užtikrins, kad grupės darbas būtų derinamas su Branduoliniu forumu, kurį  ketina sukurti Europos Komisija, matydama sėkmingą kitų energetikos forumų[3] darbą.

  Grupės kūrimą parėmė kovo mėnesį susitikusi Europos Vadovų Taryba, remdamasi aiškinamosios branduolinės programos projekte pateiktu Komisijos pasiūlymu. Pirmasis Aukšto lygio grupės susitikimas turėtų įvykti pasibaigus vasarai.

   

  [1] Pasiūlymas pirmą kartą paminėtas 2007 m. sausio 10 d. aiškinamosios branduolinės programos projekte.

  [2] 2007 m. gegužės 8 d. įvykusio ES ūkio ir finansų ministrų susitikimo išvados.

  [3] Pvz., Europos dujų reguliuotojų forumas Madride, Elektros energetikos reguliuotojų forumas Florencijoje.

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.