The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Lietuvos darbo rinkos plėtrai ES skyrė beveik 1 mlrd. eurų
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-10-02

2007 m. spalio 2 d., Vilnius – Europos komisija patvirtino Lietuvos žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą 2007-2013 metams, kurioje numatyti daugiau nei 3,2 mlrd. litų paramos. Programa finansuojama ES ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės per Europos socialinį fondą (ESF), ES dalis šioje programoje sudaro 85% reikiamos sumos, t.y. 935 mln. eurų. Pagrindiniai šios programos tikslai – Lietuvos žmonių užimtumo didinimas, nedarbo mažinimas ir įgūdžių bei kompetencijos skatinimas.

  ES darbo, socialinių reikalų ir lygių teisių komisaras Vladimiras Špidla pasveikino šį sprendimą. Pasak jo, „paskutinės ES pastangos teigiamai įtakoti darbo rinką jau davė rezultatų – darbo rinkoje gerokai padidėjo žmonių užimtumas, tuo tarpu bedarbystė akivaizdžiai sumažėjo. Tačiau tai dar ne viskas – Europai šiuo metu kaip niekad svarbu pristaikyti prie globalizacijos, naujų technologijų ir senstančios populiacijos iššūkių, be to, aktyviai skatinti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. ESF siekia sustiprinti Europos pozicijas padėdama kurti naujas, aukštų technologijų ir kompetencijos darbo vietas bei ugdydama šiose darbovietėse galinčius dirbti žmones. Šie uždaviniai per nacionalines programas įgyvendinami valstybiniame lygmenyje”.

  Lietuvos žmogiškųjų išteklių plėtros programos prioritetai:

  •    dirbančiųjų ir įmonių konkurencingumo užtikrinimas;

  •    kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis;

  •    mokymasis visą gyvenimą;

  •    tyrėjų gebėjimų ir kompetencijos stiprinimas;

  •    viešojo administravimo efektyvumo didinimas;

   

  ESF kiekvienais metais ES valstybėse narėse investuoja daugiau kaip 10 mlrd. eurų. Per 2007-2013m. laikotarpį ESF žada investuoti daugiau kaip 75 mlrd. eurų – tai kiek daugiau nei 10% viso ES biudžeto. Šalys narės kuria individualią, pagrindinėmis ESF gairėmis paremtą programą, kurios pagalba sprendžia aktualias vietinės darbo rinkos problemas. Adaptuotai savo šalies programai įvykdyti Lietuva 2007-2013m. laikotarpiu iš ESF gaus 935 milijonus eurų.

   

  Apie Europos socialinį fondą

  1957m. įkurtas Europos socialinis fondas yra pagrindinė žmogiškuosius išteklius kuruojanti ES institucija. Pagrindinės ESF veiklos gairės yra:

  –         pagalba dirbantiems ir įmonėms prisitaikant prie šiuolaikinės ekonomikos;

  –         gyventojų užimtumo ir konkurencijos darbo rinkoje skatinimas;

  –         dirbančiųjų įgūdžių ir kompetencijos lavinimas per kokybiškesnę švietimo sistemą ir apmokymus;

  –         neįgalių žmonių integraciją į darbo rinką ir kova prieš jų diskriminaciją;

  –         kompromisų ir bendradarbiavimo darbo rinkoje skatinimas tarp darbuotojų, profesinių sąjungų ir nevyriausybinių organizacijų.

  Kiekviena ES valstybė narė turi adaptuotą ESF programą, labiausiai atitinkančią individualias šalies žmogiškųjų išteklių rinkos problemas.

   

  Daugiau informacijos rasite:

  http://ec.europa.eu/esf

  http://www.esparama.lt

  ESF projektai:

  http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_lt.htm

   

  Kontaktams:

  Europos Komisijos atstovas Lietuvoje
  Kęstutis SADAUSKAS

  (8-5) 231 31 91
  representation-lithuania@ec.europa.eu

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.