The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Penktasis pranešimas apie praktinį pasirengimą įsivesti eurą. Kipras ir Malta skaičiuoja iki euro įvedimo likusias dienas
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-07-17

IP/07/1073 Likus tik penkiems su puse mėnesio iki euro įvedimo Kipre ir Maltoje, Komisija įvertino praktinį šių dviejų valstybių  pasirengimą įsivesti eurą. Taip pat buvo įvertintos ir kitos Europos Sąjungos valstybės, kurios eurą įsives vėliau. Komisija priėjo prie išvados, kad Kipras padarė nemenką pažangą, tačiau turi dar paspartinti pasirengimo procesą. Maltos praktinis pasirengimas gerokai pasistūmėjęs į priekį.

  „Nors įvedant eurą reikia laikytis Sutartyje nustatytų sąlygų, siekiant sklandžiai pakeisti nacionalinę valiutą euru labai svarbu, kad praktiškai būtų rengiamasi veiksmingai ir laikantis nustatyto grafiko. Dabar Kipras ir Malta turi užbaigti pasirengimą ir užtikrinti, kad euras būtų įvestas taip pat sėkmingai kaip Slovėnijoje“, – sakė už ekonomikos ir pinigų reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Joaquinas Almunia.

  Šiandien Komisija patvirtino penktąjį pranešimą apie praktinį pasirengimą įsivesti eurą. Jame didžiausias dėmesys skiriamas naujausiems pokyčiams Kipre ir Maltoje po to, kai praėjusią savaitę Taryba nusprendė, kad šios valstybės atitinka būtinas sąlygas ir gali įsivesti eurą nuo 2008 m. sausio mėn. Pranešime specialus dėmesys skiriamas ir Slovakijos, kuri siekia įsivesti eurą 2009 m., pasirengimui.

  Kipras

  Kipras birželio mėn. patvirtino naują nacionalinio euro įvedimo plano redakciją.   

  Eurų monetas kaldina Suomijos monetų kalykla, pasirinkta surengus viešąjį konkursą. Preliminariai Kipro vidaus rinkai reikės 400 milijonų monetų. Grynieji eurai komercinius bankus pasieks 2007 m. spalio mėn. antroje pusėje (pirminis aprūpinimas). Vėliau grynuosius eurus komerciniai bankai paskirtys mažmenininkams, kad pastarieji nuo sausio 1 d. galėtų išmokėti grąžą eurais. Visuomenė pradinius euro monetų rinkinius galės įsigyti jau gruodžio mėn. pradžioje.

  Siekdama sumažinti vis dar vyraujantį nuogąstavimą, jog įvedant eurą nepagrįstai padidės kainos, Kipro vyriausybė nustatė, kad nuo rugsėjo mėn. mažmenininkai privalo nurodyti kainas nacionaline valiuta ir eurais. Birželio mėn. vyriausybė taip pat išleido „Sąžiningo kainų nustatymo kodeksą“, ragindama įmones nesiekti pasipelnyti iš valiutos keitimo. Žinoma, labai svarbu, kad kodeksas būtų veiksmingai įgyvendinamas visoje šalyje.

  Dabar bus pradėta vykdyti aktyvi informavimo apie eurą kampaniją. Ši kampanija skirta užtikrinti, kad labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis bei visa plačioji visuomenė kuo daugiau sužinotų apie euro įvedimą ir greičiau priprastų prie eurų monetų ir banknotų. Kuo daugiau visuomenė žinos ir supras priklausymo euro zonai privalumus, tuo mažiau baiminsis euro įvedimo.

  Malta

  Liepos mėn. Malta dar patobulino savo išsamų visapusį euro įvedimo planą ir pakeitė jo pavadinimą į Galutinis generalinis planas.

  Maltos monetas kaldina Prancūzijos monetų kalykla; preliminariai jos vidaus rinkai reikės 200 milijonų monetų. Siekdama sumažinti vartotojų nuogąstavimą dėl kainų didėjimo artėjant euro įvedimo dienai, Malta įgyvendino nemažai priemonių: 2007 m. sausio mėn. buvo pradėta vykdyti sąžiningo kainų nustatymo susitarimų su mažmeninkais iniciatyva, sulaukusi plataus verslo sektoriaus pritarimo – prie jos prisijungė daugiau kaip 5 000 įmonių.

  Taip pat pažymėtina ypač išsami bei puikiai parengta Maltos informavimo apie eurą veikla.

  Slovakija

  Pranešime daroma išvada, kad Slovakijos valiutos keitimo planas yra visapusis, tačiau reikia išsamiau apibrėžti keletą svarbių elementų. Be kitų dalykų, išsamiau reikėtų apibrėžti pirminio aprūpinimo operacijas, grynųjų kronų išėmimą iš apyvartos bei informacinę strategiją. Komisija taip pat rekomendavo paruošti pradinius grynųjų pinigų rinkinius visuomenei, kad piliečiai turėtų pakankamai eurų monetų susimokėti už pirkinius jau pirmąją euro įvedimo dieną. Be to, reikia imtis priemonių ir užtikrinti, kad vartotojai patikėtų, jog prieš valiutos keitimą ir po jo kainos bus stabilios.

  Kitos šalys

  Nors kai kurios ES valstybės yra viešai minėjusios, jog sieks įsivesti eurą 2010 arba vėlesniais metais, išskyrus Rumuniją (2014 m.), nė viena šiuo metu neturi nustačiusi oficialios planuojamos euro įvedimo datos.

  Aiškinamoji informacija

  Nuo 2008 m. sausio mėn., Kiprui ir Maltai įsivedus eurą, euro zoną sudarys 15 iš 27 ES valstybių, jose gyvens 318 milijonų iš visų 493 milijonų ES gyventojų.

  1999 m. sukūrus Ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS) euro zonoje vidutinė infliacija buvo apie 2 %, palyginti su dviženkliais skaičiais kai kuriose valstybėse narėse dešimtojo dešimtmečio pradžioje. Ilgalaikių ir trumpalaikių palūkanų normos išlieka mažiausios per visą istoriją, net ir Europos centriniam bankui neseniai sugriežtinus pinigų politiką. EPS taip pat padeda išvengti išorinių sukrėtimų, pavyzdžiui, kai sparčiai keičiantis pasaulio ekonomikai išauga pasaulinės vartojimo produktų kainos.

  Euras spartina prekybą ir finansinę integraciją euro zonoje. Dabar daugiau nei pusė euro zonos eksporto yra eksportas į kitas euro zonos nares. Be to, euras tapo antrąja pagal svarbą valiuta pasaulyje – tai laimėjimas, pasiektas vos per keletą metų nuo euro įvedimo. Euro, kaip tarptautinės valiutos, reikšmė ypač padidėjo, kai jis buvo paskelbtas išleidžiamų tarptautinių skolos vertybinių popierių nominalo valiuta.

   

  For the Report see:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/euro_related/2007/enlargement_euroarea_en.htm

  For the national changeover plans see:

       Cyprus: http://www.euro.cy/euro/euro.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?opendocument

       Malta: http://mfin.gov.mt/page.aspx?site=NECC&page=default

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.