The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Europos Komisija kviečia verslininkus pareikšti nuomonę dėl europinio privačios įmonės statuso perspektyvų
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-07-20

Vakar Europos Komisija pradėjo viešą konsultaciją dėl kliūčių, su kuriomis susiduria įmonės, ypač smulkus ir vidutinis verslas, veikdamos kitoje ES šalyje, ir dėl europinio privačios įmonės statuso perspektyvų. Gauti atsakymai bus panaudoti rengiant teisės aktų pasiūlymus ir poveikio įvertinimą. Atsakymai laukiami iki 2007 m. spalio 31 d.

  Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Čarlis Makryvis pasakė: „Europos verslas pasinaudos Europos bendros rinkos galimybėmis tuo atveju, jei mes sudarysime geriausias sąlygas. Galbūt reikėtų būtų apibrėžti ir įteisinti europinės privačios įmonės statusą. Tačiau pirmiau turime aiškiai suprasti visas kliūtis, su kuriomis bendroje rinkoje veikiančios įmonės susiduria iki šiol, ir įvertinti, ar tikrai toks statusas reikalingas. Todėl raginu visus, kuriems svarbios jų verslo perspektyvos Europoje, ypač smulkų ir vidutinį verslą, pareikšti savo nuomonę.“

  Klausimynas

  Klausimyną sudaro dvi klausimų grupės:

  –          Pirma klausimų grupė skirta verslininkams, ypač smulkių, vidutinių ir didesnių įmonių vadovams: prašoma nurodyti, su kokiomis teisinėmis ar kitokiomis kliūtimis jie susitaria vykdydami verslą kitoje ES valstybėje. Teiraujamasi nuomonės, ar reikalingas naujas europinio lygmens teisinis įmonės statusas.

  –          Kita klausimų grupė labiau teisinio pobūdžio: prašoma pareikšti nuomones dėl galimo statuso esmės.

  Kaip dalyvauti

  Klausimynas paskelbtas adresu:

  http://ec.europa.eu/internal_market/company/epc/index_en.htm

  Atsakymus siųsti iki 2007 m. spalio 31 d. adresu DG MARKT Unit F2, European Commission, B-1049 Brussels arba e. paštu Markt-F2@ec.europa.eu

  Jeigu siuntėjas aiškiai nenurodys, kad jo laiškas yra konfidencialus, Komisija turi teisę skelbti gautą medžiagą.


  Papildoma informacija

  Iniciatyva dėl Europos privačios įmonės statuso buvo viena iš priemonių, numatytų 2003 m. ES bendrovių teisės ir bendrovių valdymo veiksmų plane vidutinės trukmės laikotarpiu. Jos tikslas – sukuriant visose ES šalyse vienodą europinio lygio teisinį statusą palengvinti sąlygas Europos smulkioms ir vidutinėms įmonėms vykdyti verslą kitose ES šalyse. Ši  iniciatyva sulaukė nemažo pritarimo konsultuojantis su visuomene dėl Bendrovių teisės ir bendrovių valdymo veiksmų plano ateities (2005 m. gruodžio – 2006 m. kovo mėn.).

  2007 m. vasario mėnesį Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, ragindamas Europos Komisiją apibrėžti standartinį europinės privačios įmonės statusą. Kartu su rezoliucija buvo pateikti pasiūlymai, koks galėtų būti to statuso turinys (2006/2013(INI)).

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.