The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA

Apie mus
Europos Komisijos Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisijos Atstovybė Lietuvoje


Naudingos nuorodos
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

Europos Sąjungos veikla

 

ES institucijos

http://www.europa.eu/institutions/index_lt.htm

 

ES politikos kryptys

http://www.ec.europa.eu/policies/index_lt.htm

 

ES veiklos sritys

http://europa.eu/pol/index_lt.htm

 

ES sutartys

http://www.europa.eu/abc/treaties/index_lt.htm

 

ES teisė
http://europa.eu.int/eur-lex/lt/index.html

 

ES biudžetas

http://ec.europa.eu/budget/other_main/funds_rules_en.htm

 

Konstitucija Europai

http://europa.eu/roadtoconstitution/index_lt.htm

 

Europos ateitis

http://europa.eu/debateeurope/index_lt.htm

 

 

ES svetainės internete

 

Europos Sąjungos portalas

http://www.europa.eu


Europos Komisija
http://ec.europa.eu/index_lt.htm


Europos Komisijos atstovybės

http://ec.europa.eu/represent_en.htm


Europos Komisijos delegacijos pasaulyje

http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/delegations/intro/web.htm


ES valstybių narių institucijos
http://www.europa.eu.int/abc/governments/index_en.htm

 

ES adresai internete
http://europa.eu.int/geninfo/info/contact/institutions/index_en.htm


IDEA – Europos institucijų elektroninė duomenų bazė
http://europa.eu.int/idea/en/index.htm
 
Europos Komisijos narių interneto dienoraščiai

http://blogs.ec.europa.eu

 

Garso ir vaizdo paslaugų tarnyba

http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm

 

Televizija “Europe by Satellite”
http://www.europarl.eu.int/eplive/expert/ebsplan_top_page/default/default_lt.htm

 

Romos sutarties 50-mečiui skirti renginiai

http://europa.eu/50/index_en.htm

 

50 kelių pirmyn – didžiausios Europos sėkmės

http://europa.eu/success50/index_lt.htm

 

ES istorija:

http://europa.eu/abc/history/index_en.htm

 

ES sveikatos portalas

http://ec.europa.eu/health-eu/index_lt.htm


Europos Komisijos kampanija „Jūs kontroliuojate klimato kaitą“

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_lt.htm

 

ES struktūrinė parama

 

ES struktūrinė parama Lietuvai

http://www.esparama.lt/lt/

 

Struktūriniai fondai

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/prord/sf_en.htm

 

Europos regioninio vystymo fondas

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/prord/prord_en.htm

 

Europos socialinis fondas

http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/index_en.html

 

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/prord/prords/prdsc_en.htm

 

Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/prord/prords/prdsd_en.htm

 

Sanglaudos fondas

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/cf_lt.htm

 

Finansų ministerija

http://www.finmin.lt

 

Aplinkos ministerija

http://www.am.lt

 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

http://www.ivpk.lt

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

http://www.socmin.lt

 

Sveikatos apsaugos ministerija

http://www.sam.lt

 

Susisiekimo ministerija

http://www.transp.lt

 

Švietimo ir mokslo ministerija

http://www.smm.lt

 

Ūkio ministerija

http://www.ukmin.lt

 

Žemės ūkio ministerija

http://www.zum.lt

 

Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra

http://www.apva.lt

 

Všį Centrinė projektų valdymo agentūra

http://www.cpva.lt

 

Všį Lietuvos verslo paramos agentūra

http://www.lvpa.lt

 

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

http://www.esf.lt

 

Transporto investicijų direkcija

http://www.tid.lt

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

http://www.nma.lt

 

 

ES programos ir konkursai

 

ES programos ir konkursai

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm

 

ES viešieji pirkimai

http://ec.europa.eu/dgs/communication/procurements/index_en.htm

 

ES programa “Aktyvus Jaunimas”

http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html#guide


ES programa “Europa piliečiams”

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/index_en.htm

 

Programa “ERASMUS”

http://www.20erasmus.eu

 

7 – oji bendroji programa

http://www.tpa.lt

 

Duomenų bazės

EURLEX, Europos Sąjungos teisės aktų paieškos portalas

http://www.europa.eu.int/eur-lex/lt/index.html

 
Teisės aktų santraukos

http://www.europa.eu.int/scadplus/

 

EUROSTAT, statistika

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 

EUROBAROMETER, visuomenės nuomonės tyrimai

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

 

Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras

http://publications.europa.eu/index_lt.htm

 

ES biuletenis

http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/bullset.htm

 

TED, informacija apie viešuosius pirkimus

http://ted.europa.eu/

 

EURES, Europos darbo mobilumo portalas

http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=lt

 

 

Lietuva

 

Lietuvos Respublikos Seimas

http://www.lrs.lt

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

http://www.lrvk.lt

 

Lietuvos Respublikos Prezidento institucija

http://www.president.lt/

 

Užsienio reikalų ministerija

http://www.urm.lt

 

Finansų ministerija

http://www.finmin.lt

 

Britų Tarybos švietimo ir informacijos centras

http://www.britishcouncil.org/home

 

Europos kultūros programų centras

http://www.durys.org/

 

Europos Judėjimas Lietuvoje

http://www.integracija.lt


Europos namai
http://www.eurohouse.lt/


Europos Tarybos informacijos centras

http://www.etib.lt

 

Goethe institutas Vilniuje
http://www.goethe.de/ins/lt/vil/ltindex.htm


Italų kultūros centras Vilniuje
http://www.iicvilnius.esteri.it/IIC_Vilnius

 
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
http://www.jtba.lt


Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje
http://www.undp.lt/en


Lietuvos inovacijų centras
http://www.lic.lt/

 

Prancūzų kultūros centras
http://www.centrefrancais.lt

 

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

http://www.tpa.lt

 

 

Šiaurės ministrų Tarybos informacijos biuras Lietuvoje
http://www.norden.lt


Švietimo mainų paramos fondas

http://www.smpf.lt

 

Tarptautinės organizacijos

 

Europos Taryba

http://www.coe.int/

 

Jungtinės Tautos

http://www.un.org

 

Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF)
http://www.unicef.org


Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija
http://www.unido.org


Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO)
http://www.unesco.org


Pasaulinė prekybos organizacija
http://www.wto.org


Europos laisvosios prekybos asociacija (ELPA)
http://www.efta.int

 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO)
http://www.osce.org


Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija
http://www.wipo.org

 

Pasaulinė sveikatos organizacija
http://www.who.int/en

 
Šiaurės Atlanto sutarties organizacija
http://www.nato.int

 

Šiaurės ministrų taryba
http://www.norden.org

 

Tarptautinis valiutos fondas
http://www.imf.org

 

Vakarų Europos Sąjunga (VES)
http://www.weu.int

 

Visuotinė antikorupcinė koalicija „Transparency International“

http://www.transparency.org

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
© 2022. Visos teisės saugomos.