Europos Komisija
EUROPA > Europos Komisija Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
 Atnaujinta | Tinklavietės struktūra | Nuo A iki Z | Archyvai | Apie šią tinklavietę

Europe Direct - Turite klausimų apie Europą?

ES politikos kryptys

Apie ES

Aplinka, vartotojai ir sveikata

 • Aplinka
  • Klimatas English & Visuotinis atšilimas English
  • Gamta ir biologinė įvairovė English
  • Atliekos English
  • Vanduo English
  • Atmosfera English
  • Dirvožemis English
  • Civilinė sauga English
  • Cheminės medžiagos English
  • Triukšmas English
 • Vartotojai
  • Vartotojų apsauga ir teisės DeutschEnglishFrançais
  • Cheminės medžiagos DeutschEnglishFrançais
 • Sveikata
 • Tvarioji plėtra DeutschEnglishFrançais
 • Maisto sauga DeutschEnglishFrançais
 • Jūrų politika DeutschEnglishFrançais

Ekonomika, finansai ir mokesčiai

 • Ekonomika
  • Ekonominė politika English
  • Euras English
 • Biudžetas
  • ES biudžetas DeutschEnglishFrançais
  • Pertvarkykime biudžetą ir pakeiskime Europą DeutschEnglishFrançais
 • Konkurencija
  • Antimonopolinė politika English
  • Susijungimai English
  • Karteliai English
  • Liberalizavimas English
  • Valstybės pagalba English
  • Tarptautiniai reikalai English
  • English
  • Informacija vartotojams
 • Viena bendra kapitalo rinka
  • Laisvas kapitalo judėjimas DeutschEnglishFrançais
  • Finansinės paslaugos DeutschEnglishFrançais
 • Muitinė
  • Muitai DeutschEnglishFrançais
 • Mokesčiai DeutschEnglishFrançais

Energija ir gamtiniai ištekliai

 • Energija
  • Energijos ištekliai EnglishFrançais
  • Dujos English
   elektra English
  • Gamtiniai ištekliai English
  • Branduolinė energija English
 • Europiniai tinklai English

Išorės santykiai ir užsienio reikalai

 • Europos Sąjunga ir pasaulis
 • Užsienio politika English (Santykiai su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis)
 • Bendroji užsienio ir saugumo politika (BUSP)
  • Gynyba English
  • Konfliktų prevencija English
  • Civilinis krizių valdymas English
  • Ginklų neplatinimas ir nusiginklavimas ir t. t. English
 • Išorės bendradarbiavimo programos DeutschEnglishFrançais
 • Vystymasis ir besivystančios šalys EnglishFrançais
 • Humanitarinė pagalba (Humanitarinės pagalbos biuras – Echo) EnglishFrançais
 • Žmogaus teisės pasaulyje English
 • Tarptautinė prekyba ir prekybos susitarimai (Užsienio prekyba) EnglishFrançais
 • Kaimynystės politika DeutschEnglishFrançais
 • ES plėtra

Kompleksinės politikos kryptys

Kultūra, švietimas ir jaunimas

 • Kultūra
  • Kultūra 2007 – 2013 EnglishFrançais
  • Europos kultūros portalas DeutschEnglishFrançais
 • Programa „Piliečių Europa“ (2007-2013) DeutschEnglishFrançais
 • Miestų bendradarbiavimas DeutschEnglishFrançais
 • Švietimas ir mokymas
  • Profesinis mokymas English
  • Mokymas visą gyvenimą DeutschEnglishFrançais
  • Programos DeutschEnglishFrançais
  • Kalbos ir daugiakalbystė DeutschEnglishFrançais
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
  • Filmai ir kino pramonė English
  • MEDIA EnglishFrançais
  • Televizija be sienų English
  • Mediju raštingumas English
 • Jaunimas
 • Europos jaunimo portalas
 • VEIKLUS JAUNIMAS 2007-2013 English
 • Sportas English

Mokslas ir technologija

 • Moksliniai tyrimai
  • Moksliniai tyrimai ES English
  • Septintoji bendroji programa English
  • Mokslininkų judumo portalas English
 • Informacinė visuomenė
  • i2010 English
  • IRT moksliniai tyrimai English
  • Komunikacija English
  • Internetas English
  • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida English
  • Mobilioji telefonija English
  • Mediju raštingumas English
 • Gyvosios gamtos mokslai ir biotechnologija EnglishFrançais
 • Kosmosas English
 • Mokslo etika EnglishFrançais
 • Nanotechnologijos English

Regionai ir jų plėtra

 • Regioninė politika
  • ES regioninė plėtra DeutschEnglishFrançais
  • ES regionai DeutschEnglishFrançais
  • ERPF (Europos regioninės plėtros fondas) DeutschEnglishFrançais

Teisingumas ir piliečių teisės

 • Laisvė, saugumas ir teisingumas
  • Laisvas asmenų judėjimas DeutschEnglishFrançais
  • Prieglobstis DeutschEnglishFrançais
  • Imigracija DeutschEnglishFrançais
  • Sienos ir sienų kontrolė (muitinių bendradarbiavimas) DeutschEnglishFrançais
  • Vizos DeutschEnglishFrançais
  • Kova su terorizmu English
  • Policija DeutschEnglishFrançais
  • Kova su nusikalstamumu DeutschEnglishFrançais
  • Narkotikų gabenimas DeutschEnglishFrançais
  • Prekyba žmonėmis DeutschEnglishFrançais
  • Žmogaus teisės DeutschEnglishFrançais
  • Duomenų apsauga DeutschEnglishFrançais
  • Pinigų plovimas DeutschEnglishFrançais
  • Piliečių teisės DeutschEnglishFrançais

Transportas ir keliavimas

 • Transportas
  • ES vairuotojo pažymėjimas DeutschEnglishFrançais
  • Keleivių saugumas EnglishFrançais
  • Keleivių teisės EnglishFrançais
 • Turizmas English
 • Jūrų politika EnglishFrançais
 • Europiniai tinklai EnglishFrançais

Užimtumas ir socialinės teisės

 • Užimtumas, socialiniai reikalai ir lygios galimybės
  • Daugiau ir geresnių darbo vietų DeutschEnglishfrançais
  • Darbas užsienyje DeutschEnglishfrançais
  • Lyčių lygybė DeutschEnglishfrançais
  • Įvairovė ir nediskriminavimas
  • Neįgalumo klausimai DeutschEnglishfrançais
  • Socialinės ir demografinės tendencijos DeutschEnglishfrançais
  • Socialinė įtrauktis DeutschEnglishfrançais
  • Socialinė apsauga DeutschEnglishfrançais
  • Pensijos DeutschEnglishfrançais
  • Darbo teisė DeutschEnglishfrançais
  • Darbuotojų sveikata ir sauga DeutschEnglishfrançais
  • Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas DeutschEnglishfrançais
  • Europos socialinis fondas
  • Lėšos užimtumui ir socialiniam solidarumui skatinti DeutschEnglishfrançais

Verslas

Žemės ūkis, žvejyba ir maistas

 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
  • BŽŪP (Bendroji žemės ūkio politika) DeutschEnglishFrançais
  • Žemės ūkio rinkos DeutschEnglishFrançais
  • Kaimo plėtra
 • Žvejyba
  • Akvakultūra DeutschEnglishFrançais
  • BŽP (Bendroji žvejybos politika) DeutschEnglishFrançais
 • Maisto sauga
  • Maisto kokybė DeutschEnglishFrançais
  • Maisto ženklinimas English
  • GMO DeutschEnglishFrançais
  • Gyvūnų gerovė DeutschEnglishFrançais
  • Gyvūnų ligos DeutschEnglishFrançais
  • Augalų sveikata DeutschEnglishFrançais

Į viršų