The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Galimybių jūra. Europos Komisija siūlo Europos Sąjungai integruotą jūrų politiką
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-10-10

Šiandien Komisija priėmė komunikatą, kuriame pateikė integruotos ES jūrų politikos viziją ir išsamų veiksmų planą, kuriame numatyta didelio užmojo kelerių metų darbo programa. Dėl mokslo atradimų, sparčios technologijų plėtros, globalizacijos, klimato kaitos ir jūrų taršos greitai kinta Europos santykis su jūromis ir vandenynais – atsiranda ir daugiau galimybių, ir naujų problemų.  Šias problemas Europos Sąjungai spręsti padės integruota jūrų politika. Pasiūlymą po plačių viešų konsultacijų, pasibaigusių praėjusį birželį, parengė Joe Borgo vadovaujama dešimties Komisijos narių iniciatyvinė grupė. Be komunikato ir veiksmų plano, pateikta ir konsultacijų rezultatų ataskaita, iš kurios galima spręsti, kad suinteresuotosios šalys labai remia Komisijos iniciatyvą.

  „Tai dar vienas aktyvaus Komisijos darbo pavyzdys, – sakė naująją strategiją inicijavęs Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barrosas. – Esu įsitikinęs, kad ateityje mums bus labai svarbūs dar nepanaudoti vandenynų ištekliai. Mūsų siūloma integruota jūrų politika skirta augimui, užimtumui ir tvarumui skatinti. Ją rengėme siekdami atsižvelgti į bendrus Europos interesus, išnaudoti visus vandenynų privalumus ir laikytis tvarumo principo. Vienas iš mūsų strategijos tikslų – modernizuoti Europą ir padėti jai prisitaikyti globalizuotame pasaulyje.“

  Už žuvininkystę ir jūros reikalus atsakingas Komisijos narys Joe Borgas pridūrė: „Suinteresuotųjų šalių atstovai dalijosi mintimis, o mes jų klausėmės. Tai labai svarbus pirmas žingsnis Europos jūrų ir vandenynų sektoriuje. Mūsų bendras tikslas – geriau išnaudoti šio sektoriaus galimybes ir spręsti kylančias problemas. Tai sudarys sąlygas kuo geriau išnaudoti mūsų jūrų turtus ir įveikti pagrindinius sunkumus.“

  Iki šiol jūrų veikla ir politika buvo valdoma pagal sektorius. Įgyvendinant integruotą jūrų politiką bus pakeisti jūrų sektorių politikos formavimo ir sprendimų priėmimo būdai, visiškai laikantis subsidiarumo principo. Taip atsakingoms institucijoms bus sudarytos galimybės tirti įvairių sektorių bei atitinkamų politikos sričių sąveiką ir į ją atsižvelgti visuose politikos formavimo lygmenyse, kad būtų galima kurti bendras priemones sąveikai išnaudoti ir išvengti konfliktų.

  Naujoji politika bus grindžiama Europos pasiekimais jūrų mokslinių tyrimų, technologijų ir naujovių srityse. Jos pagrindas bus Lisabonos ekonomikos augimo ir didesnio bei geresnio užimtumo strategija, taip pat svarbiausias ES įsipareigojimas pirmenybę teikti aplinkos tvarumui, o ne ekonominei plėtrai.


  Komunikate ir veiksmų plane nurodytos konkrečios priemonės, kurių turi imtis dar ši Komisija. Jas numatyta įgyvendinti įvairiose srityse, kaip antai: jūrų transportas, jūrų sektoriaus įmonių konkurencingumas, užimtumas, moksliniai tyrimai, žuvininkystė, jūrų aplinka.  Tai:

  –       Europos jūrų transporto erdvė be sienų,

  –       Europos jūrų mokslinių tyrimų strategija,

  –       Integruota nacionalinė valstybių narių jūrų politika,

  –       Integruotas jūrų priežiūros tinklas,

  –       Valstybių narių parengti jūrų geografinio planavimo planai,

  –       Neteisėtos žvejybos ir naikinamojo dugninio tralavimo atviroje jūroje uždraudimas,

  –       Europos jūrų klasterių tinklo rėmimas,

  –       Laivybos ir žvejybos sektoriams taikomų ES darbo teisės išimčių peržiūra,

  –       Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklas,

  –       Klimato kaitos poveikio pakrantės regionams mažinimo strategija.

  Veiksmų planas pradėtas vykdyti jau šiandien: Komisijos narys Vladimiras Špidla pristatė jūrų sektoriuose taikomų darbo teisės išimčių peržiūrą, o Komisijos narys Andris Piebalgas paskelbė ES energetikos politikos ir naujosios integruotos jūrų politikos sąsajų ataskaitą.

  Integruota jūrų politika bus sėkminga tik tuomet, jei ja rūpinsis ir ją rems visi dalyviai ir suinteresuotosios šalys.Siekdama viziją paversti tikrove, Komisija ir toliau bendradarbiaus su suinteresuotosiomis šalimis ir institucijomis Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

  Artimiausiomis savaitėmis bus pateiktos uostų politikos, žuvininkystės ir jūros aplinkos iniciatyvos.

  Visą paketą ir daugiau informacijos apie jūrų reikalus galima rasti:

  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html

  Taip pat žiūrėkite

  MEMO/07/403.

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.