The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Pradedamos konsultacijos dėl naujosios ES jūrų politikos: ar ES socialinė teisė turi būti taikoma ir jūrininkams
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-10-10

Ar jūrininkų reikėtų nebeatleisti nuo tam tikrų ES socialinės teisės reikalavimų ir tokiu būdu sušiuolaikinti jūrininkystės sektorių? Ar jūrininkams reikalingos specifinės socialinės apsaugos taisyklės? Kaip gerinti sveikatą ir saugą laivuose? Šie klausimai šiandien buvo pateikti darbuotojų ir darbdavių atstovams norint įvertinti, ar ES teisė tinkamai gina jūreivius. Konsultacijų tikslas – sustiprinti jūrų politikos socialinį aspektą ir padaryti jūrininko profesiją patrauklesne sykiu nesumažinant sektoriaus konkurencingumo. Konsultacijos pratęsia praėjusių metų Žaliosios knygos dėl jūsų politikos ateities apklausą. Jos šiandien paskelbtos kartu su kitais ES jūrų politikai skirtais dokumentais.

  Kalbėdamas apie skelbiamą konsultacijos pradžią Europos Komisijos narys Vladimíras Špidla, atsakingas už užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes, sakė: „Jūrininkų darbui turi būti taikomi tokie pat standartai, darbo sąlygos ir socialinė apsauga kaip ir kituose sektoriuose. Be to, ES siekia, kad jūrininkystės sektoriaus standartai būtų vienodinami visame pasaulyje. Tai ypač svarbu, jei į šį sektorių norima pritraukti jaunų kvalifikuotų profesionalų“. Jis pridūrė: „Panašiose diskusijose būtina sužinoti darbuotojų ir darbdavių požiūrį į vykdomą darbo ir socialinės teisės peržiūrą “.

  2006 m. priimtoje Žaliojoje knygoje dėl jūrų politikos ateities akcentuojama, kad konkurencingai jūrų ekonomikai reikalinga pastovi, paprasta ir nuosekliau išdėstyta teisinė bazė. Dokumente buvo kelti klausimai apie esamą jūrininkystės sektoriaus atsiejimą nuo ES darbo ir socialinės teisės normų ir apie būtinybę kartu su socialiniais partneriais tokią padėtį įvertinti iš naujo. Šiandien paskelbtame komunikate Komisija analizuoja jau tikrai gausų tarptautinių konvencijų ir standartų kiekį. Jame apžvelgiami šios srities teisės aktai, įvardijamos jūrininkams taikomos išimtys ir išlygos, praktinio taikymo problemos ir tų teisės aktų interpretavimo keblumai, ypač dėl:

   

  • darbo sąlygų (pvz., Europos darbų tarybos direktyva, direktyvos dėl informacijos ir konsultacijų, dėl kolektyvinių atleidimų, dėl darbuotojų apsaugos nemokumo atvejais); ir
  • sveikatos ir saugos darbe (pvz., direktyvos dėl būtiniausių darbovietei taikomų saugos ir sveikatos reikalavimų, dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose ).

  Šiandien priimtame komunikate „Socialinių aspektų reglamentavimo sistemos persvarstymas, siekiant daugiau ir geresnių darbo vietų ES jūrininkystės sektoriuje“ socialiniai partneriai kviečiami pareikšti nuomonę apie Komisijos pateiktą analizę ir nurodyti prioritetines veiklos sritis. Pvz., jų klausiama nuomonės apie tai, kurias išimtis reikėtų panaikinti dėl to, kad jos ne(be)pateisinamos, o kurias reikėtų tik pritaikyti. Socialinių partnerių taip pat klausiama nuomonės apie tai, kokios veiksmo priemonėmis labiausiai tiktų gerinti jūrininkų socialinę apsaugą ir sveikatą bei saugą laivuose, ypač mažuose žvejybos laivuose.

  Konsultacija su socialiniais partneriais pagal Europos bendrijos sutarties 138 straipsnį vyks šešias savaites. Jei pasikonsultavusi Komisija nuspręstų, kad Europos bendrija  turėtų imtis veiksmų, ji socialinių partnerių atsiklaus dar kartą.

   

  Daugiau informacijos: Katharina von Schnurbein + 32 2 298 14 08

   

  Ir adresu

  http://ec.europa.eu/employment_social

  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_en.html

   

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.