The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Miestų audito rezultatai – pagrindas Europos ekonomikos augimo varikliams tobulinti
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-07-26

Europos miestuose įsteigta daugiausia darbo vietų, bendrovių ir aukštojo mokslo institucijų, kurios yra labai svarbios ES konkurencingumui pasaulio ekonomikoje. Tačiau yra kitų ne mažiau svarbių miestų gyvenimo bruožų – tai socialinės atskirties ir teritorinės izoliacijos problemos. Tai vienos iš pagrindinių Komisijai skirto nepriklausomo tyrimo išvadų. Šis tyrimas pagrįstas Europos miestų audito tinklo (European Urban Audit) miestų statistiniais duomenimis.

   

  Tai yra labai geras kokybiško tyrimo pavyzdys. Tyrimas pagrįstas vertinga informacija, kurią rinko ir pateikė Komisijos tarnybos ir mūsų partneriai valstybėse narėse.  Jis gali mums padėti nustatyti ir kiekybiškai įvertinti mūsų problemas, tinkamiau investuoti miestų teritorijoje“, – sakė regioninės politikos komisarė Danuta Hübner.

  Svarbiausia informacija

  Miestai – augimo varikliai

  Didmiesčių, kuriuose daugiau negu 1 milijonas gyventojų, BVP vienam gyventojui yra 25 % didesnis už visos ES vidurkį ir 40 % didesnis už nacionalinį vidurkį. Miestai yra Europos ekonomikos augimo varikliai.

  Darbas netinka: užimtumo paradoksas

  Užimtumo paradoksas būdingas visiems Europos miestams. Nepaisant to, kad miestuose sutelkta daugiausia darbo vietų, jų gyventojai ne visada pasinaudoja galimybėmis įsidarbinti.

  Didžiausias nedarbas – skurdžiuose rajonuose

  Tarp rajonų yra akivaizdžių skirtumų. Beveik visuose miestuose, kur nedarbo lygis yra 10 % arba didesnis, kai kuriuose rajonuose nedarbo lygis yra bent du kartus didesnis, o skurdesniuose rajonuose siekia 60 %.

  Dauguma darbo vietų – paslaugų sektoriuje

  Vakarų Europos miestuose paslaugų sektorius yra pagrindinis užimtumo šaltinis.  Penkių didžiausių ES-27 didmiesčių (Londono, Paryžiaus, Berlyno, Madrido ir Romos) darbo rinkose paslaugų sektorius apima nuo 80 % iki 90 % visų darbo vietų.

  Miesto gyventojų išsilavinimas geresnis                             

  Miesto gyventojų išsilavinimas žymiai geresnis negu kitose Europos vietose gyvenančių asmenų. Jie turi geriausias sąlygas pasinaudoti ekonominėmis galimybėmis, o prasčiausiai išsilavinusiesiems kyla didžiausia atskirties rizika.

  Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys ir į didelius gyvenamojo ploto skirtumus: kai kurių miestų vidurkis beveik tris kartus didesnis negu kitų. Be to, vieno asmens namų ūkiai dažniau būna susitelkę miestų centruose.


  Pastabos redaktoriams

  Iniciatyvą atlikti auditą pateikė Regioninės politikos generalinis direktoratas. Auditą bendrai atliko 27 nacionalinės statistikos tarnybos, kurių darbą koordinavo Eurostatas. Buvo surinkta duomenų apie daugiau kaip 300 parametrų, kuriais apibūdinama gyvenimo kokybė Europos miestuose. Parengta Europos miestų būklės ataskaita – išsamiausias Europos miestų tyrimas. Jis pagrįstas išskirtiniu miestų statistinių duomenų rinkiniu ir jame išsamiai analizuojami demografiniai, ekonominiai ir socialiniai duomenys. Jis apima ir kitą turimą informaciją, pvz., duomenis apie išsilavinimo lygį, pilietinę veiklą ir aplinką.

  Bendrosios aplinkybės ir papildoma informacija

  Daugiau informacijos apie Miestų auditą pateikta adresu:

  www.urbanaudit.org

  Šiuo adresu pateikti duomenys apie kiekvieną miestą: http://www.urbanaudit.org/CityProfiles.aspx

  Visa tyrimo ataskaita pateikta šiuo adresu:   http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/audit_en.htm

  E. p. urban-audit@ec.europa.eu

  Daugiau informacijos apie Europos regioninę politiką:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.