The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Daugiakalbystės klausimų aukšto lygio grupės rekomendacija: didinti motyvaciją mokytis kalbų
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-09-26

Šiandien daugiakalbystės klausimų aukšto lygio grupė įteikė Komisijos nariui L. Orbanui galutinę ataskaitą, kurioje rekomenduojama, kokių veiksmų veiksmų Komisija turėtų imtis daugiakalbystės srityje. Vienuolikos ekspertų iš visos Europos grupė buvo sudaryta reaguojant į 2005 m. Komisijos komunikatą „Nauja daugiakalbystės pagrindų strategija“[1]. Grupės kompetencijai priklauso „teikti paramą ir patarti kuriantiems iniciatyvas, suteikti naują impulsą ir siūlyti idėjų visapusiškam požiūriui į daugiakalbystę Europos Sąjungoje skatinti“.

  „Šios grupės rekomendacijos labai vertingos. Ataskaita gali įkvėpti imtis konkrečių projektų, – sakė Komisijos narys L. Orbanas. – Pavyzdžiui, tirti tuos daugiakalbystės aspektus, kur dar yra šiuolaikinio mokslo spragų: kaip skatinti mokytis kalbų neformalioje aplinkoje; kaip padrąsinti kalbų mokytis vyresnius žmones; kaip panaudoti daugiakalbystę integruojant kalbines mažumas.“

  Grupės ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama kelioms sritims: kalbinio sąmoningumo ir motyvacijos mokytis kalbų didinimas; žiniasklaidos galimybės skatinti, didinti ir palaikyti motyvaciją mokytis kalbų; kalbų nauda verslui; naujos vertimo žodžiu ir raštu tendencijos bei poreikiai; regionų ir mažumų kalbos; daugiakalbystės moksliniai tyrimai.

  Štai ką grupė siūlo:

  –       Pradėti tėvų, jaunimo, švietimo ir kultūros veikėjų, vadovų ir kt. informavimo apie kalbų mokymąsi kampanijas.

  –       Kad būtų didesnė motyvacija, grupė pataria kalbų mokymąsi įtraukti į laisvalaikio veiklą, pavyzdžiui, sportą,ir į popamokinę mokinių veiklą,rengti šviečiamąsias pramogines televizijos laidas.Gera kalbų mokymo priemone laikomi subtitrai.

  –       Daugiakalbystės klausimų aukšto lygio grupė atkreipia dėmesį į imigrantų, kaip kalbos žinių šaltinio, potencialą ir į bendrovių galimybes naudotis emigrantų kalbine ir kultūrine kompetencija siekiant patekti į jų kilmės šalių rinkas.

  –       Svarbiu konkurencingumo didinimo veiksniu laikomas trečiųjų šalių kalbų, pavyzdžiui, arabų, kinų, hindi, japonų, rusų, mokymo profesionalumo didinimas nustatant bendrus Europos lyginamuosius standartus.

  –       Kitos Daugiakalbystės klausimų aukšto lygio grupės rekomendacijos: ugdyti vertimo raštu ir žodžiu magistrus, kurti aukštojo mokslo programas teisės, teismų ir Bendrijos srities vertėjams raštu ir žodžiu rengti.

  Visą Daugiakalbystės klausimų aukšto lygio grupės ataskaitą žr.

  http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/multireport_en.pdf

  Daugiau informacijos apie ES kalbas rasite adresu http://europa.eu/languages/


   

  [1]   COM(2005) 596 galutinis ( IP/05/1451).

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.