The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Notarų pilietybės klausimas. Komisija imasi priemonių, kad aštuoniose valstybėse narėse būtų užtikrintas nediskriminavimo principas
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-10-17

Europos Komisija nusprendė pareikšti pagrįstą nuomonę Čekijai, Vengrijai, Latvijai, Lietuvai, Maltai, Lenkijai, Slovakijai ir Slovėnijai, nes šiose valstybės narėse notarais dirbti gali tik jų piliečiai.

  Komisijos nuomone, toks pilietybės reikalavimas prieštarauja EB sutarties 43 straipsnio nuostatoms dėl įsisteigimo laisvės ir nėra pateisinamas EB sutarties 45 straipsniu, kuriame teigiama, kad veiklai, kuri yra susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu, tokios nuostatos netaikomos.

  Remiantis Teisingumo Teismo praktika, tokia su viešosios valdžios funkcijų vykdymu susijusi veikla gali būti tik tiesioginė ir specifinė. Tačiau Komisija mano, kad notarų veikla nėra tokio pobūdžio, nes notaras negali priimti sprendimo, jei tam prieštarauja viena iš jo paslaugomis besinaudojančių šalių. Kitaip tariant, jis valstybės vardu nepriima sprendimų ir todėl neužtikrina tų sprendimų įgyvendinimo.

  Minėtosios aštuonios valstybės narės į oficialius pranešimus atsakė, kad ir toliau laikosi savo nuomonės, todėl Komisija nusprendė pareikšti joms pagrįstą nuomonę. Dėl Belgijos, Vokietijos, Graikijos, Prancūzijos, Liuksemburgo ir Austrijos Komisija jau nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą – tai trečiasis procedūros etapas (žr. IP/07/915).

  Estija nusprendė, kad pilietybės reikalavimas nebepateisinamas. Ji prisijungs prie Ispanijos, Italijos ir Portugalijos, jau panaikinusių pilietybės reikalavimą, ir prie Nyderlandų, kurie tai daro šiuo metu.

  Panaikinus šį reikalavimą notarų statusas, ypač išskirtinės teisės vykdyti tam tikrą veiklą, nepakinta. Be to, šios pažeidimo procedūros nesusijusios su valstybių narių kompetencija reglamentuoti notaro profesiją, visų pirma numatant priemones notarų teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti, įskaitant konkursų organizavimą.

  Aukštai kvalifikacijai, reikalingai notaro profesijai, užtikrinti yra ne tokia varžanti priemonė – tai Direktyva 89/48 dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų pripažinimo sistemos, pagal kurią būtinas nacionalinės teisės žinias galima patikrinti testu ar per darbuotojo adaptacijos laikotarpį. Tai, kad minėta direktyva neperkelta į nacionalinę teisę, yra antrasis priekaištas šioms valstybėms narėms.
  Naujausios informacijos apie valstybių narių pažeidimų nagrinėjimo procedūras galima rasti:

  http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.