The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Komisija atidaro skyrelį „Pasisakykite!“ ir skelbia internete konsultacijas daugiakalbystės tema
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-09-26

Prasidėjo naujas konsultacijų daugiakalbystės tema etapas − konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis ir plačiąja visuomene. Jau vyksta konsultacijos internete, o Komisijos nario Leonardo Orbano tinklavietėje atidarytas skyrelis „Pasisakykite!“. Iki šiol konsultuotasi su valstybių narių vyriausybėmis ir valdžios institucijomis, daugiakalbystės ekspertais, intelektualais ir bendrovėmis.

  Dėl pastaruosius trejus metus vykusios plėtros ES vartojamų kalbų skaičius padidėjo daugiau nei dvigubai: 23 kalbos šiuo metu yra oficialios, o regioninių ir etninių mažumų kalbų yra daugiau nei 40. Kalbų įvairovė neginčijamai yra vienas būdingiausių Europos Sąjungos bruožų, darančių poveikį piliečių socialiniam, kultūriniam ir profesiniam gyvenimui bei valstybių narių ekonominei ir politinei veiklai. Europos Komisija siekia pritaikyti savo politiką ir veiksmus kalbų srityje prie šiandieninės ES tikrovės − daugiau nei 450 mln. gyventojų ir per 60 skirtingų gimtųjų kalbų − ir atsižvelgti į asmenų, suinteresuotųjų šalių, bendrovių ir politikos formuotojų nuomonę.

  „Europos Komisijos vaidmuo skatinant daugiakalbystę yra aiškus, – teigia už daugiakalbystę atsakingas Komisijos narys Leonardas Orbanas. – Siekdami nustatyti, kuria linkme geriausia plėtoti daugiakalbystės politiką, pirmiausia turime išsiaiškinti piliečių, suinteresuotųjų šalių, bendrovių ir valstybių narių poreikius bei lūkesčius. Šių lygiagrečiai vykstančių konsultacijų rezultatai bus įtraukti į Komisijos politikos pareiškimą − Komunikatą dėl daugiakalbystės, kuris bus skelbiamas 2008 m.“

  Konsultacijos internete (prašoma atsakyti į 16 klausimų) vyks iki 2007 m. lapkričio 15 d. Apklausos rezultatai bus paskelbti pirmąjį 2008 m. pusmetį. Konsultacijomis tiriami šie klausimai:

  •         Kaip galime apsaugoti tas kalbas, kuriomis kalba mažiau žmonių, nuo bendros tendencijos vartoti vieną lingua franca?

  •         Koks gali būti kalbų vaidmuo integruojant į visuomenę migrantus?

  •         Ar daugiakalbės ES administravimo sąnaudos ne per didelės?

  Europos kalbų dienos proga Komisijos nario L. Orbano tinklavietėje atsirado skyrelis „Pasisakykite!“, kuriame Europos piliečiai turės galimybę pareikšti savo nuomonę Komisijai ir aptarti su kalbomis susijusius klausimus.

  Vykstant konsultacijoms daugiakalbystės tema atliekama kitų darbų:

  •         Diskusijos su valstybių narių valdžios institucijomis;

  •         Diskusijos su daugiakalbystės ekspertais. Europos kalbų dieną (2007 m. rugsėjo 26 d.) Komisijos nariui įteiktos Daugiakalbystės klausimų aukšto lygio grupės rekomendacijos;


  •         Sudaryta intelektualų ir ekspertų grupė nagrinėja, kaip daugiakalbystė gali prisidėti prie kultūrų dialogo;

  •         Konsultacijos su bendrovėmis. Rugsėjo 21 d. Briuselyje surengta verslo konferencija, o lapkričio mėn. Lisabonoje vyks verslo forumas.

  Konsultacijų internete adresas:

  http://ec.europa.eu/education/multiling/

  Skyrelį „Pasisakykite!“ rasite adresu:

  http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/lt

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.