The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Pažangieji automobiliai: Komisija už saugesnius, ekologiškesnius ir pažangesnius automobilius
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-09-17

Europos Komisija šiandien paskelbė planuojanti paspartinti saugesnių, ekologiškesnių ir pažangesnių automobilių gamybą.Šiais metais Komisija su Europos ir Azijos automobilių pramonės asociacijomis pradės derybas dėl susitarimo, kad nuo 2010 m. visuose naujuose automobiliuose kaip standartinė įranga būtų montuojama europinė pagalbos skambučio sistema (e. skambutis). Ji ir toliau skatins diegti kitas technologijas gyvybei gelbėti bei tirs, kaip naudojant technologijas pagaminti ekologiškesnius ir pažangesnius automobilius.

   

  „Naudojantis technologijomis galima išgelbėti gyvybių, gerinti kelių eismo padėtį ir saugoti aplinką. ES turi skelbti šią gerą žinią vartotojams ir toliau raginti suinteresuotąsias šalis užtikrinti, kad europiečiai galėtų kuo greičiau pasinaudoti šių perspektyvių technologijų privalumais, – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. – Jei esame pasiryžę sumažinti aukų Europos keliuose skaičių, reikėtų, kad visos 27 valstybės narės nustatytų terminą, iki kurio e. skambučio ir elektroninės stabilumo kontrolės (ESK) sistema taptų standartine įranga visuose naujuose automobiliuose. Be to, turime pašalinti administracines kliūtis diegti naujoves, dėl kurių automobiliai taptų saugesni ir ekologiškesni. Pavyzdžiui, reikia užtikrinti, kad būti paskirti radijo dažniai susietosioms vairavimo sistemoms, kurios padės sumažinti nelaimių ir spūsčių skaičių bei išmetamųjų CO2 dujų kiekį. Jeigu sparčios pažangos savo noru padaryti nepavyktų, aš pasiruošusi imtis priemonių.“

  Už transportą atsakingas Europos Komisijos narys Jacques‘as Barrot‘as (Žakas Baro) pareiškė: „Kad iki 2010 m. perpus sumažintume aukų keliuose skaičių, priemonių imamės visose srityse: stengiamės užtikrinti, kad saugesni būtų ir vairuotojai, ir infrastruktūra, ir transporto priemonės. Šia pažangiųjų automobilių iniciatyva Komisija siekia užtikrinti, kad mūsų automobiliuose kuo greičiau atsirastų tos pažangiausios technologijos, kuriomis galima išgelbėti gyvybių ir sumažinti transporto poveikį aplinkai.“

  Už įmones ir pramonę atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Günteris Verheugenas pridūrė: „Visuomenės labui turėtume iki galo išnaudoti visas mūsų technologijas ir žinias. Mūsų turimos technologijos gali padėti vairuotojams – taip galėtume išvengti žmonių tragedijų. Todėl ir pasiūliau nuo 2011 m. visuose naujuose automobiliuose privaloma tvarka diegti elektroninės stabilumo kontrolės (ESK) sistemą. Dabar laukiu visuomenės reakcijos.“

  Šiandien priimto naujo Komisijos komunikato dėl pažangiojo automobilio pagrindiniai prioritetai yra trys: saugesni, ekologiškesni ir pažangesni automobiliai.

  Šiame politikos dokumente raginama didintisaugumą diegiant nelaimių prevencijos technologijas. Pavyzdžiui:

  •         Komisija ragina, kad valstybės narės, kurios dar nėra pasirašiusios Komisijos e. skambučio susitarimo memorandumo, tai padarytų iki 2007 m. pabaigos (žr. IP/07/760). Jei visuose automobiliuose būtų įmontuoti e. skambučiai, Europoje nuo mirties būtų galima išgelbėti iki 2500 žmonių. Jei iki 2008 m. memorandumą pasirašys per mažai valstybių, Komisija ketina imtis reguliavimo priemonių.

  •         Šiais metais Komisija konsultuosis, kaip paspartinti elektroninio stabilumo kontrolės (ESK) sistemos diegimą vidutinės klasės ir mažuosiuose automobiliuose. Jeigu visuose automobiliuose būtų įdiegta ESK sistema, kasmet būtų galima išgelbėti 4000 gyvybių ir išvengti 100 000 avarijų (žr. IP/07/621), – pabrėžiama naujausioje Komisijos informavimo kampanijoje ChooseESC! (www.chooseesc.eu/).

  •         Šiais metais Komisija surengs konsultacijas, kad išsiaiškintų, ar pagalbinę stabdymo sistemą ir nelaimių prevencijos sistemą visuose automobiliuose reikėtų montuoti privaloma tvarka. Jutikliai, įspėjantys vairuotoją apie susidūrimą puse sekundės anksčiau, galėtų padėti sumažinti susidūrimų su priekyje važiuojančia transporto priemone skaičių60 %.

  Iki 2008 m. vidurio Komisija taip pat parengs paskatų gaires, kuriose valstybėms narėms patars, kaip skatinti diegti pažangiojo automobilio sistemas, pavyzdžiui, naudojantis mokesčių sistemomis.

  Kad kelių transportas taptų ekologiškesnis, 2008 m. Komisija pasiūlys efektyviausių, mažai CO2 dujų išskiriančių technologijų diegimo planą, skirtą tiek transporto priemonėms, tiek infrastruktūrai. Planas bus pasiūlytas, kiekybiškai įvertinus IRT indėlį mažinant kelių transporto priemonių išmetamą CO2 dujų kiekį (šiuo metu patikimų duomenų apie tai nėra).

  Dėl pažangesnio kelių transporto komunikate suinteresuotosios šalys raginamos sukurti standartinę sąsają, jungiančią, pavyzdžiui, judriuosius navigacijos prietaisus su kitomis transporto priemonėje įmontuotomis sistemomis. Komisija taip pat ragina įrangos tiekėjus ir automobilių gamintojus įgyvendinti 2006 m. gruodžio mėn. žmogaus ir mašinos sąsajos rekomendaciją, kurioje išdėstyti mobiliųjų informacinių ir ryšių sistemų saugaus diegimo automobiliuose ir jų naudojimo bendrieji principai. Kad transportas taptų saugesnis ir efektyvesnis, Komisija ir toliau finansuos mokslinius pažangiųjų ryšių technologijų tyrimus.

  Bendroji informacija

  Pažangiojo automobilio iniciatyva, kuri yra ES i2010 strategijos dalis (žr. IP/05/643), pasiūlyta 2006 m. vasario mėn. Tai buvo pirma strateginė sistema, skirta IRT grindžiamam pažangesniam, saugesniam ir ekologiškesniam kelių transportui (žr. IP/06/191).

  Rytoj naujasis komunikatas bus pristatytas kasmetiniame 2007 metų pažangiesiems automobiliams skirtame renginyje Versalyje (Prancūzija). Rugsėjo 19–20 d. bus pateikti galutiniai ES finansuoto prevencinių kelių eismo saugumo programų ir technologijų mokslinių tyrimų projekto rezultatai. Žurnalistams taip pat bus pademonstruoti 24 transporto priemonių prototipai ir šeši simuliatoriai.

  Visuomenė galės pamatyti automobilių prototipus ir daugiau sužinoti apie ateities automobilius 2007 m. rugsėjo 22 d. Versalyje surengtoje parodoje.


  E. skambučio susitarimo memorandumą jau pasirašė per 50 suinteresuotųjų šalių (automobilių gamintojai, automobilių tiekėjai, telekomunikacijų operatoriai, kelių vežėjai, skubiosios pagalbos organizacijos, automobilininkų klubai ir kt.) ir šios valstybės: Austrija, Kipras, Suomija, Vokietija, Graikija, Islandija, Italija, Lietuva, Norvegija, Slovėnija, Švedija ir Šveicarija. Visas sąrašas pateiktas

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf

  Taip pat žr. atsakymus spaudai į dažnai užduodamus klausimus, susijusias tinklavietes, garso ir vaizdo medžiagą bei rekomendaciją dėl žmogaus ir mašinos sąsajos:

  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3602

  MEMO/07/358

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.