You are here: Europos Komisija > Komisijos nariai > Stavros Dimas

Kontaktai | Paieška tinklavietėje EUROPA

banner

Paskutinės naujienos

Dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kintantis klimatas yra viena iš rimčiausių žmonijos problemų. ES yra labiausiai pažengusi kovojant su klimato kaita. Esame sukūrę ekonomiškų priemonių dujų išmetimui mažinti. Viena iš jų – naujoviška Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistema.

Kitas ES prioritetas – kova su biologinės įvairovės mažėjimu, kuris daro didelį poveikį ekosistemoms ir piliečiams. ES politikos sistema, kuria iki 2010 m. siekiama užkirsti kelią biologinės įvairovės mažėjimui, iš esmės yra sukurta, o kad suspėtume iki nustatyto termino, ją įgyvendinti turime sparčiau.

Norint sėkmingai išspręsti šiuos klausimus ir įveikti kitas aplinkos problemas, susijusias su oro ir vandens tarša, atliekų susidarymu ir netvariu išteklių naudojimu, itin svarbu diegti ekologiškas naujoves. Pažangą užtikrins tik naujos aplinkos technologijos ir platus jų taikymas visoje ES.

Stavros Dimas
Stavros Dimas