Europos Komisija
EUROPA > Europos Komisija Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
 Atnaujinta | Tinklavietės struktūra | Nuo A iki Z | Archyvai | Apie šią tinklavietę

Dėmesio centre

Europe Direct
Europe Direct
Turite klausimų apie Europą?

EUTube
EUTube
Sharing the sights and sounds of Europe


Romos sutarties pasirašymo 50-metis

Pasisakykite!

Debate Europe
Dalyvaukite diskusijose apie Europos Sąjungos ateitį
Energija ir gamtiniai ištekliai – Energija – 27/11/2007

Svarbiausias ateities klausimas – energetika

Šiuo laikotarpiu, kai ES padarė pažangą siekdama Kioto tikslų, ji turi aiškiai pasirinkti savo kelią energetikos srityje, neatsisakydama ekonomikos ir aplinkos sričių tikslų.

Europos visuomenei teko nelengvas uždavinys – užsitikrinti saugų energetikos tiekimą ir kartu kovoti su klimato kaita, saugoti aplinką, skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas. Kaip pasiekti šią pusiausvyrą? ES atsakymų ieško įvairiose srityse: naujų technologijų, branduolinės energetikos, verslo.

ES yra nustačiusi aiškius ateinančių dešimtmečių tikslus, susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakomis, atsinaujinančiais energijos šaltiniais ir energijos veiksmingumu. Šių tikslų siekiama taikant teisines priemones ir kuriant naujos kartos energijos technologijas. Tad galimybių yra, nors jos ir nepakankamai išnaudojamos, nes trūksta finansinių priemonių, žmogiškųjų bei struktūrinių išteklių moksliniams tyrimams. Todėl Komisija ėmėsi plataus masto strateginio energijos technologijų (SET) plano English.

Svarstant Europos energetikos ir klimato srities ateitį būtina aptarti branduolinės energetikos klausimą. Europos Vadovų Taryba paragino pradėti atviras struktūrines diskusijas dėl branduolinės energetikos privalumų ir trūkumų. Šios diskusijos pradėtos pirmajame Europos branduolinės energetikos forume ceštinaDeutschEnglishfrançaisslovenčina Bratislavoje.

Tuo pat metu Komisija ir aukšto lygio konkurencijos, energetikos ir aplinkos grupės atstovai susitiko su Europos ir kitų pasaulio šalių verslininkais Briuselyje plataus masto klimato kaitos konferencijoje English.

Šios iniciatyvos ypač svarbios šiuo laikotarpiu, nes Europa turi peržvelgti Kioto English tikslų siekimo įgyvendinimo strategiją.. Iš Komisijos paskelbtos metinės ataskaitos matyti, kad ES siekiant trumpalaikių tikslų (2008–2012 m. valstybės narės turi bendrai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių išlakų 8 % palyginti su 1990 m. rodikliais) reikia sparčiai taikyti naujas priemones, kad sėkmingas vystymasis tęstųsi iki 2020 m. ir vėliau.
Kiti straipsniai šia tema


Į viršų