The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Komisija sprendžia vyrų ir moterų atlyginimo skirtumo problemą
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-07-18

IP/07/1115 Europos Komisijos duomenimis, ES ekonomikoje moterys vis dar uždirba vidutiniškai 15 % mažiau nei vyrai.Šiandien paskelbtoje ataskaitoje pateikiami būdai, kaip ES gali išspręsti šią problemą, kuri per pastarąjį dešimtmetį beveik nepasikeitė.Lyčių atlyginimo skirtumas parodo vidutinio moterų ir vyrų valandos atlyginimo prieš atskaitant mokesčius skirtumą visoje ekonomikoje.Šie skirtumai parodo tebevykstančią dažniausiai moterų diskriminaciją ir lyčių nelygiateisiškumą darbo rinkoje.

  „Nors mokykloje mergaitės pasiekia geresnių rezultatų nei berniukai ir daugiau moterų nei vyrų patenka į darbo rinką turėdamos universitetinį išsilavinimą, 15 % atlyginimo skirtumas vis dar išlieka.Ši situacija yra absurdiška ir turi pasikeisti, – kalbėjo už užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių politiką atsakingas ES Komisijos narys Vladimiras Špidla.Atlyginimo skirtumas yra sudėtinga problema, susijusi su daug priežasčių. Kartais matome akivaizdžią diskriminaciją. Tačiau dažnai priežastys yra nematomos: moterys atlieka daugiau neapmokamo darbo, pvz., rūpinasi namų ūkiu bei kitais asmenimis; daugiau moterų dirba ne visą darbo dieną ir dažnai sektoriuose, kuriuose daugiausiai dirba moterys, atlyginimas yra mažesnis. Dabar mes turime tai pakeisti. Vienintelis būdas tai padaryti yra įtraukti vyrus ir moteris, nevyriausybines organizacijas, socialinius partnerius bei vyriausybes ir spręsti problemą visais lygmenimis“.

  Lyčių atlyginimo skirtumo problema yra daug platesnė ir apima ne tik vienodo atlygio už vienodą darbą klausimą. Viena iš pagrindinių priežasčių yra moterų gebėjimų vertinimas lyginant juos su vyrų. Už darbus, kuriuose reikalingas  panašus pasirengimas ar patirtis, atlyginama mažiau, jeigu šioje srityje dirba daugiau moterų nei vyrų. Pavyzdžiui, kai kuriose šalyse auklės uždirba mažiau nei automechanikai, prekybos centrų kasininkai mažiau nei sandėlio darbininkai, medicinos seserys mažiau nei policininkai.

  Atlyginimo skirtumas taip pat rodo nelygybę darbo rinkoje, su kuria susiduria daugiausiai moterys – ypač su sunkumais derinant asmeninį ir profesinį gyvenimą. Moterys dažniau dirba ne visą darbo dieną ir jų karjera dažniau būna su pertraukomis, o tai neigiamai veikia jų profesinę raidą. Kalbant apie vadovaujamas pareigas, moterys šias pareigas vis dar užima rečiau nei vyrai ir tęsdamos savo karjerą susiduria su daugiau kliūčių ir didesniu pasipriešinimu. Todėl moterų karjera yra dažniau nutraukiama, lėtesnė ar trumpesnė ir dėl to mažiau apmokama nei vyrų. Statistikos duomenimis, atlyginimo skirtumai didėja didėjant amžiui, išsilavinimui bei darbo stažui – 50–59 m. amžiaus grupėje atlyginimas skiriasi daugiau nei 30 %, o  jaunesnių nei 30 m. amžiaus grupėje – 7 %; skirtumas yra daugiau kaip 30 % tarp trečios pakopos išsilavinimą įgijusių žmonių ir 13 % tarp žmonių, turinčių žemesnės pakopos vidurinįjį išsilavinimą; 30 metų darbo patirtį turinčių darbininkų atlyginimas skiriasi net 32 %, o dirbusiųjų įmonėje nuo vienerių iki penkerių metų grupėje šis skirtumas yra 10 % mažesnis (22 %). 

   

  Siekdama išspręsti šią problemą, Komisija numato keturias veikimo sritis:

  •       užtikrinti geresnį esamų teisės aktų taikymą (analizuojant, kaip esami teisės aktai galėtų  būti pritaikyti, ir geriau informuojant);

  •       spręsti atlyginimo skirtumo problemą kaip valstybės narės užimtumo politikos dalį (išnaudojant visas ES finansavimo galimybes, ypač iš Europos socialinio fondo);

  •       skatinti darbdavius mokėti vienodą atlyginimą, ypač pasinaudojant jų socialine atsakomybe;

  •       remti keitimąsi gera praktika Europos Sąjungoje ir įtraukti socialinius partnerius.

   

  Lyčių  atlyginimo skirtumo mažinimas yra vienas svarbiausių klausimų, įtrauktų į „Moterų ir vyrų lygybės veiksmų planą 2006–2010 m.“ Be to, 2007 m. sausio mėn. Eurobarometro apklausos duomenimis, dauguma europiečių mano, kad daugiau moterų turėtų užimti vadovaujamas pareigas (77 %) ir tapti Parlamento narėmis (72 %). 68 % europiečių nuomone, šeiminiai įsipareigojimai moterims trukdo užimti vadovaujamas pareigas, o 47 % mano, kad moterys, turinčios tokįpatį pasirengimą kaip ir vyrai, turi mažesnę galimybę būti paaukštintos. Šiandienos Komunikatu siekiama išanalizuoti atlyginimo skirtumų priežastis bei nustatyti galimas veikimo sritis ES lygmeniu. Jame pabrėžiama, kad atlyginimo skirtumas gali būti sumažintas tik veikiant visais lygmenimis, įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis bei susitelkiant ties juos sukeliančiomis priežastimis.

   

  Daugiau informacijos:

  Lyčių lygybės politika

  http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality

  Tyrimas apie lyčių atlyginimo skirtumo problemos priežastis ir politinį atsaką

  http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2006/ke7606200_en.pdf

  Europos lygių galimybių metai

  http://equality2007.europa.eu

  Ketvirtasis Europos darbų sąlygų tyrimas:

  http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.