Sådan tages beslutningerne

Sådan tages beslutningerne

EU's politikker og love udformes med fokus på, at de skal være til gavn for borgerne, virksomhederne og andre berørte parter i EU. Alt efter hvor politisk vigtigt et nyt initiativ er, bliver det vedtaget af Kommissionen enten under kommissærernes ugentlige møder med den mundtlige procedure eller ved skriftlig procedure.

Beslutningstagning på ugentlige møder

Beslutningstagning på ugentlige møder

Kommissionen holder møde hver uge for at drøfte politisk følsomme emner og vedtage forslag, der skal vedtages ved mundtlig procedure.